Amnesty svarer Kinas ambassadør: Hongkong-politiets maktbruk har vært ute av proporsjoner | Gerald Folkvord

Søndagens demonstrasjon i Hongkong samlet 1,7 millioner mennesker, ifølge arrangørene.

Kinas ambassadør villeder.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Vi må berømme Kinas ambassadør Yi Xianliang for sin relativ moderate språkbruk i sitt innlegg om Hongkong i mandagens Aftenposten. Mens flere av hans kolleger i andre land sammenligner demonstrantene i Hongkong med terrorister, og mens statlig kontrollerte kinesiske medier oppfordrer politiet i Hongkong til mer og brotalere maktbruk, er ambassadør Yi åpen på at det er bare et lite fåtall av demonstrantene som er voldelige.

Amnesty er også enig med ambassadøren at det er viktig at volden i Hongkong opphører og at man finner til en reell dialog for å løse de utfordringene som har utløst demonstrasjonene.

Gerald Folkvord er politisk rådgiver i Amnesty International.

Straffer fredelige ytringer

Ambassadør Yis fremstilling av situasjonen i Hongkong mangler likevel noen vesentlige elementer. Det begynner med hans beskrivelse av det som har utløst de siste protestene, et forslag om en lov som skal gjøre det mulig å utlevere Hongkong-borgere til Kina hvis de er etterlyst i en straffesak der.

Kinesiske styremakter bruker straffeloven ikke bare for å jakte på kriminelle, men også og i økende grad mot personer som bruker sin ytringsfrihet for å kritisere dem. Kina har hverken rettferdig rettergang eller uavhengige domstoler, og landets fengsler er fulle av mennesker som soner lange straffer for fredelige meningsytringer.

Kinas offisielle nyhetsorgan, Xinhua, publiserte i forrige uke en tegning på Facebook der Hongkong-demonstrantene fremstilles som kakerlakker.

Alvorlige overtramp fra politiet

Også når det gjelder fremstillingen av hva det er som foregår i Hongkongs gater nå, viser Ambassadør Yi lite innsikt. Demonstrasjonene foregår i all hovedsak uten vold og godt innenfor rammen for det som beskyttes av forsamlings- og ytringsfrihet.

Det er riktig at enkelte demonstranter har begått overgrep, og det er helt uakseptabelt. Men Hongkong-politiets maktbruk har vært ute av proporsjoner, den har også vært helt vilkårlig.

Man plukker ikke ut noen få voldsutøvere ved å skyte over 1600 tåregassgranater i mengden, delvis i lukkede rom som togstasjoner der det kan forårsake store skader. Man skyter heller ikke med gummikuler i en menneskemengde man vil roe ned, slår vilkårlig løs på dem som er nærmest eller gjennomfører vilkårlige massearrestasjoner.

Dette er alvorlige overtramp av politiet, og hvis kinesiske myndigheter mener alvor med sin oppfordring til dialog, burde de også tydelig kritisere overdreven politivold og kreve at de som utøver den, blir holdt ansvarlig.

Les også

Sist gang Jonah (6) deltok i Hongkong-demonstrasjonene, fikk han utslett av tåregassen. Søndag marsjerte han på nytt.

Ensidig propaganda og svertekampanjer

Dialog er bra, hvis den tar utgangspunkt i at begge sider respekter og lytter til hverandre. Siden Hongkong i 1997 ble en del av Kina, men med garantier om selvstyre og demokrati, har menneskene der måttet oppleve hvordan frihetene deres og deres mulighet til å påvirke politikken gradvis forsvinner. Det å gå i gaten og demonstrere er nesten blitt den eneste muligheten å bli lyttet til på.

Lederne i Hongkong har en jobb å gjøre for å snu dette og vise at de er fortsatt villige til å respektere menneskerettighetene og demokrati. Hvis makthaverne i Beijing har et ærlig ønske om en fredelig løsning av konflikten, bør de støtte eller i det minste tillate en slik prosess og slutte med å bidra til spenningen med ensidig propaganda og svertekampanjer.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter