Det er ikke et angrep på Unge Venstre, men på ytringsfriheten | Sondre Hansmark

  • Sondre Hansmark
Unge Venstre har med seg pins (bildet), plakater og klistremerker til skolevalgene. Det faller ikke i god jord hos alle skolelederne.

Bør rektorene delta i demokratiundervisningen som skolene forhåpentlig underviser i?

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Unge Venstres kamp for en mer liberal og human ruspolitikk er blitt forsøkt stoppet og sensurert på mange skoler rundt omkring i hele landet. Det er svært problematisk at myndighetene mener at de har rett på å forhåndssensurere politiske budskap, og at vi i Unge Venstre ikke er velkomne på skoledebatter all den tid vi vil fortelle elever om at vi ønsker en ny ruspolitikk.

Det høres ut som om det er for vondt til å være sant, men under årets skoledebatter har både skoler og politiet forsøkt å hindre Unge Venstre i å stille på skoledebatter og skolevalgtorg så lenge vi fronter vårt «Legalize it»-budskap.

Ruspolitikken gjør vondt verre

Flere rektorer og skoleeiere har vist til opplæringsloven § 9-6, som omhandler reklame i skolen når de nekter oss å dele ut vårt valgmateriell. Denne paragrafen sier at skoleeier skal sørge for at elever ikke utsettes for reklame «som i stor grad kan påvirke holdninger, atferd og verdier».

Da er det merkelig at man i det hele tatt tillater ungdomspartiene å stille opp på skoledebatter og valgtorg. Hele hensikten med demokratisk debatt er jo å påvirke holdninger, atferd og verdier.

Ungdomspartienes virksomhet under skolevalget er å argumentere for sitt syn, og å oppfordre elevene til å stemme på sitt parti.

Sondre Hansmark er leder i Unge Venstre. Her deltar han i ungdomspartilederdebatten under Arendalsuka tidligere denne måneden.

Det virker som at både politiet og skoleledelsen synes det er et eller annet «annerledes» med å argumentere for at man ikke skal straffe rusavhengige og rusbrukere. Det er det ikke. Det faller også inn under ytringsfriheten å fortelle norske skoleelever at ruspolitikken som føres, ikke fungerer og bare gjør vondt verre.

Les også

Les også: Unge Venstres kampanje for legalisering: - Vi deler ikke ut rusmidler

Grunnloven trumfer skolereglementet

Det virker derimot som at de som nekter oss, ikke klarer å skille tydelig mellom a) å dele ut narkotika på skolevalgtorg og b) å argumentere for at vi trenger en lovendring.

For når rektorer begrunner sensuren med at skolene skal være rusfrie soner, bør de kanskje delta i demokratiopplæringen de forhåpentlig underviser i på egne skoler.

Uansett hva man måtte mene står i opplæringsloven, lokale skolereglement eller annet: Det finnes en lov som skal stå over alle andre norske lover, nemlig Grunnloven.

Den skal sikre hver av oss retten til å ytre seg, så lenge det ikke er snakk om hatske ytringer eller oppfordringer til vold. Det at den norske skolen viser såpass liten respekt for Grunnloven og retten til å ytre seg, er skremmende.

«Det er forbudt» er ikke et godt argument

Skolevalget er en sentral del av demokratiopplæringen for elevene, og da er det urovekkende at skolene skal lære elevene at det er greit å sensurere politiske budskap bare fordi myndighetene er uenige i det.

«Men narkotika er forbudt», kan man gjerne tenke. Ja, det var også abort før det ble lovlig i 1964 og homofili før det ble lovlig 1972.

At noe er forbudt, skal aldri hindre noen i å få argumentere for hvorfor forbudet er urettferdig. Og det er nettopp det myndighetene gjør når de nekter oss å dukke opp på debatter med en svært viktig sak.

Man kan gjerne mene akkurat hva man vil om det Unge Venstre tar til orde for: at vi ikke skal straffe folk som bruker rus. Det burde derimot forene oss alle når myndighetene forsøker å begrense ytringsrommet for helt legitime politiske meninger. Det er ikke et angrep på Unge Venstre - det er et angrep på grunnleggende rettigheter.

  • Les flere meninger om saken: