Venstre tyr til lettvint asylpopulisme i møte med forslagene fra Høyres innvandringsutvalg | Torstein Ulserød

  • Torstein Ulserød
Torstein Ulserød er jurist i Civita og var selv medlem i Høyres innvandringsutvalg.

Flyktningdebatten ødelegges når moderate forslag blir møtt med beskyldninger.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I et debattinnlegg i Aftenposten 13. juli tok Michael Tetzschner, stortingsrepresentant for Høyre, til orde for at Norge må opptre solidarisk med de nordiske landene, EU og Nato i møte med det tiltagende presset mot liberale verdier som vi opplever fra Kina om dagen.

Tetzschners forslag om at Norge må gi asyl til demokratiforkjempere fra Hongkong, fikk Venstre-leder Trine Skei Grande til å uttale til Aftenposten at «det er kjempebra at Høyre kom på hvorfor vi har asylinstituttet.»

Den syrlige bemerkningen skyldes at Grande er «skuffet over at Høyre de siste ukene har begynt å stille spørsmål ved asylinstituttet og vil innskrenke muligheten til å få asyl.» Hun mener det «har kommet flere utspill om å bygge ned asylinstituttet.»

Grandes uttalelser om Høyre fremstår som en lettvint markering som tjener til lite annet enn å gjøre asyldebatten unødvendig polarisert.

Negativ på autopilot

Jeg vet ikke hvilke utspill fra Høyre Grande sikter til, men det er nærliggende å tro at det handler om forslagene fra Høyres innvandringsutvalg, som utvalgsleder Torbjørn Røe Isaksen presenterte i et intervju i Aftenposten tidligere i sommer.

Flere av Grandes partifeller, blant andre lederen for Unge Venstre, Sondre Hansmark, har uttalt seg svært negativt om forslagene fra utvalget.

Jeg skylder leseren å opplyse om at jeg selv var medlem i Høyres innvandringsutvalg.

Det er riktig at dette utvalget har stilt spørsmål ved asylinstituttet, i den forstand at vi mener dagens asylordning har store svakheter. Det er åpenbart at det internasjonale systemet for å håndtere flyktninger hverken lykkes med å tilby beskyttelse til noe i nærheten av alle dem som har behov for det, eller å sikre kontroll med innvandringen i mottagerland.

Høyres innvandringsutvalg har, i motsetning til hva Grande gir inntrykk av at «man» gjør i Høyre, helt eksplisitt sagt at det ikke er aktuelt å forsøke å endre flyktningkonvensjonen, som er det sentrale grunnlaget for retten til asyl. Utvalget har derimot lagt frem noen forslag som har til hensikt å skape et bedre system for håndtering av flyktninger.

Trenger bærekraftige løsninger

Utvalget har blant annet tatt til orde for ulike mekanismer for mer effektiv ressursbruk, slik at flere kan få beskyttelse, og en nasjonal handlingsregel for flyktninginnvandring, for å bidra til mer bærekraftige og forutsigbare løsninger.

Disse forslagene kan selvsagt diskuteres, det er også meningen. Men det er ødeleggende for debatten om flyktninger at selv moderate forslag nærmest på autopilot blir møtt enten med skremsler om at nå blir det åpne grenser eller med beskyldninger om at man vil rasere flyktningretten.

Sannheten er at det store flertallet av aktører i norsk politikk ønsker at Norge skal stille opp og hjelpe flyktninger. Samtidig mener nok de aller fleste at det ikke er en løsning at «vi tar imot hele Afrika», for å si det med Kong Harald. Så hva gjør vi da? Et godt sted å begynne kan være å stille noen spørsmål ved det dysfunksjonelle systemet vi har.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter