Debatt

Hva er «populisme»? | Sigurd Skirbekk

  • Sigurd Skirbekk, professor emeritus i sosiologi, Universitetet i Oslo
Sigurd Skirbekk.

Det må ha en forklaring at journalister brukes ordet «populisme» på en måte som gir assosiasjoner til nazistenes jødepolitikk.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Valget i Frankrike er over. Som ventet ble utfallet en seier for Emmanuel Macron og et nederlag for Marine Le Pen. Det er mange grunner til dette utfallet. Det skal vi ikke diskutere her.

Det er norske journalistenes omtaler av valget jeg her vil rette søkelyset mot. En gjennomgående diagnose i mediene har gått ut på at det var ansvarligheten som vant over populismen. Et spørsmål som reiser seg i denne forbindelse, er hva journalistene legger i begrepet «populisme». Store Norske Leksikon gir fem mulige svar på det spørsmålet. Men det er ikke en presisering av ulike betydninger som har preget norske medier.

I norske TV-reportasjer har Macron fremstått som en mann med to ansikter. Dels som en mild og velartikulert taler, dels som en mann som skjærer grimaser, fekter med armene og roper «Vive la France», med et ønske om å slippe nye folk inn i politikken.

Jeg skal ikke her gå inn på hva en slik opptreden kan minne om. Her vil jeg nøye med å si at Macrons bevegelse «a Marche», kan tilordnes flere betydninger av ordet «populisme». Til sammenligning kan Le Pen fremstå som en vanlig partileder, for et parti med et oppgitt medlemstall på 85 000 og med et program som dekker flere politiske saker; der to av punktene er en kraftig innstramning av masseinnvandringen til Frankrike og å få en større politisk uavhengighet fra EU.

Når de fleste journalister bruker ordet «populisme» på en måte som gir assosiasjoner til nazistenes jødepolitikk, må dette ha en forklaring. En forklaring kan gå ut på at ordet er et kodeord for fordummende folkelig innvandrerfrykt, og vil da kunne fungerer som en sperre mot kritiske diskusjoner om økonomiske, demografiske og kulturelle følger av masseinnvandringen.

En annen mulig forklaring er at når de fleste journalister bruker ordet i negativ forstand, er det fordi alle andre gjør det. I så fall kunne det være grunn til å tenke på det gamle visdomsordet: Der alle tenker likt, tenker ingen mye.

Les mer om

  1. Presidentvalget i Frankrike