Debatt

Derfor er ny sykkelvei til Bygdøy nødvendig

 • Åse Rasmussen, prosjektleder i Bymiljøetaten
 • Rune Gjøs, sykkeldirektør i Sykkelprosjektet i Bymiljøetaen

Det planlegges ny sykkelvei på Bygdøy. Rolf Øhman

Nye sykkelveier bygges ikke bare for dem som sykler i dag.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Det planlegges sykkelvei med fortau langs Dronning Blancas vei, Bygdøyveien og Museumsveien på Bygdøy. Flere lurer på om prosjektet er godt nok utredet og om turveiene er vurdert.

Prosjektet er svært godt utredet og alternativene som er foreslått er allerede vurdert. Å sykle på fortau er ingen god løsning, hverken for fotgjengere eller syklister. I debattinnlegget «Alternativ til asfaltering av Kongsgårdjordene» vises det til turveien Wedels vei fra kongsgårdsjordene til Folkemuseet.

Firedobling av dagens antall syklister

Å gjøre denne til en asfaltert sykkelvei med fortau på totalt fem meter (som er en minimumsløsning) vil også føre til at svært mange trær må fjernes. Turveien fungerer fint for mange syklister i dag. Men nye sykkelveier bygges ikke bare for dem som sykler i dag. I Oslo skal 25 prosent av alle hverdagsreiser gjøres med sykkel innen 2025. I praksis betyr dette en firedobling av dagens antall syklister. For å nå målene, er det helt nødvendig å bygge sykkelveier som oppleves som attraktive og trygge – hele året og hele døgnet rundt.

Når det gjelder Musebakken, så er det et vegetasjonskledd belte mellom jordet og veien som blir berørt. Selve akebakken ligger på jordet og forblir som før. At Musebakken blir mer tilgjengelig for alle som vil gå og sykle dit (også om vinteren), må vel også kunne sies å være bra for barna.

Grundig dokumentasjon

Det er laget en grundig dokumentasjon av trærnes tilstand av en anerkjent aborist. Rapporten er lagt ut på Oslo kommunes nettsider. Vurderingen for trærne i alleen er at kun fem av tolv trær har god kvalitet. Gjennom prosjektet blir det mulig å plante nye trær i alleen, slik at den blir en kongsgård verdig. Det vil ikke være mulig å gjenskape alleen og samtidig beholde disse fem trærne. Trærnes utvikling er observert over lengre tid og situasjonen har forverret seg betydelig de siste ti årene. De utsettes for veisalt, kontinuerlig pløying, tørke og skader påført i forbindelse med graving og påkjørsler. Flere asketrær har fått askeskuddsyke. Sykdom og saltskader har alene potensial til å ta liv av trærne. Ask som viser vitalitetssvikt og som hver vinter eksponeres for veisalt, får røtter kappet og i tillegg er angrepet av askeskuddsyke, lever ikke i mer enn 30 år, ifølge aboristen.

Les mer om

 1. Sykkel
 2. Oslo

Relevante artikler

 1. MENINGER

  Kulturlandskapet på Bygdøy blir ikke rasert

 2. DEBATT

  Det er et paradoks at man vil rasere kulturlandskapet for å bedre tilgjengeligheten til naturen | Anette C. Badendyck

 3. DEBATT

  Unødvendig å bygge en sykkelvei til

 4. OSLOBY

  Byråden vil lytte til rasende Bygdøy-beboere

 5. DEBATT

  Ikke alle er mot sykkelveien på Bygdøy

 6. OSLOBY

  Naboer på Bygdøy ser rødt, mener utbygging av sykkelvei ødelegger Kongsgårdalléen