Debatt

Velkommen til anonym som angrer på kjønnsbekreftende behandling | Ingun Wik

  • Ingun Wik
    Spesialist i sexologisk rådgivning
Anger vil alltid være prisen vi mennesker må betale for å kunne ta autonome valg, skriver Ingun Wik.

Etter å ha jobbet med kjønnshelse i åtte år, har det slått meg, hvor er egentlig alle dem som angrer?

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.
Etter å ha jobbet med kjønnshelse i åtte år, har det slått meg, hvor er egentlig alle dem som angrer? skriver Ingun Wik.

Etter å ha jobbet med kjønnshelse i åtte år, har det slått meg, hvor er egentlig alle dem som angrer? Jeg ønsker derfor din historie velkommen.

Det er helt nødvendig å ha et kritisk blikk på dagens medisinske praksis og de vurderingene som utgjør grunnlaget for kjønnsbekreftende behandling. Vi må likevel greie å ha to tanker i hodet samtidig.

Ett feiltrinn innen medisinen, er ett feiltrinn for mye. Her bør vi som helsepersonell ha det fulle og hele ansvaret. Ikke for den enkeltes beslutning hva angår eget liv, men bevisbyrden for at all relevant og tilgjengelig kunnskap er blitt gitt, slik at den enkelte skal kunne ta et informert samtykke hva angår egen helse.

Skille kjønnsidentitet fra kjønnsroller

Det er gjennom trygge og transparente prosesser vi som helsepersonell kan tematisere nettopp ambivalens, tvil og realistiske forventninger til fremtidig behandling. Det er gjennom kartlegging og utforskning av tanker og følelser, vi kan hjelpe med å skille nettopp kjønnsidentitet fra kjønnsroller.

Vi skal ikke behandle identiteten, men gjøre kroppen lettere å bo i. Her har redselen for en eventuell, fremtidig anger, i altfor stor grad hindret mennesker fra å få livsnødvendig behandling.

Kan ikke fjerne risikoen for anger

Det å stoppe 98 prosent fra å få hjelp, i redsel for at statistiske to prosent skulle komme til å endre mening, er et krevende medisinskfaglig argument. Det ikke å gjøre, er også en aktiv handling.

Vi kan aldri fjerne risikoen for at et fåtall vil kunne angre seg i fremtiden. Anger vil alltid være prisen vi mennesker må betale for å kunne ta autonome valg.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

Les mer om

  1. Transseksuell
  2. Kjønnsroller
  3. Helsepolitikk