Debatt

Kort sagt, søndag 8. juli

  • Debattredaksjonen

Hva betyr det at språket har «god flyt»? Dette er dagens kortinnlegg!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Hva betyr det at språket har «god flyt»?

Norsklærerne har det ikke lett. I samråd med elevene skal de få dem til å utvikle et hensiktsmessig skriftspråk. Men aktørene, lærerne og elevene, mangler redskaper og terminologi for den oppgaven.

Jeg sitter her med noen elevtekster som norsklærere har vurdert og satt karakter på. Det er sant å si flaue saker.

Læreren påstår i tre tilfeller at elevens skriftspråk har «god flyt», hva nå dette betyr, ut over at det at læreren er fornøyd. Hvilken hjelp har eleven dermed fått til nye og mer krevende tekstfremstøt? Svaret er: ingen.

Litteraturkritikere er også norsklærere, de har ofte meninger om sine forfatteres språk. Men deres omdømme er gjerne holdt i så generelle, abstrakte ordelag at de hverken gjør forfatteren eller avisleseren klokere. De lufter bare mantraet «fin flyt» én gang til!

Ta litteraturkritiker Ingunn Økland i Aftenposten, for eksempel. Den 1. juli er hun er utilfreds med forfatteren Nils Gullak Horvei, for han serverer nemlig «flate setninger», ja, til og med «butte og flate setninger» – hva nå dette kan bety.

Avisleseren – in casu jeg – er i villrede, men Økland gjør faktisk et forsøk på å konkretisere sin kritikk: Hør hennes knusende dom: Horvei bruker «en uheldig referatform som ofte drar med seg et malplassert «at» («Jeg sa at i Norge hadde vi veldig lave drapstall», «Hun sa at hun holdt ikke ut å ikke vite hvor Ida var»).»

Jeg tar meg for pannen og glaner i veggen: Hva i huleste mener Økland? Og hvis «at» i de to eksemplene er malplassert, hvor skulle ordet ellers havnet?

Finn-Erik Vinje, professor em.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Kort sagt