Kjære politikere, stopp Visjon Norge! | Cecilie Erland og Sigmund Voll Ådnøy

  • Cecilie Erland
    admin. for Facebook-gruppen Stans pengepredikantene!
  • Sigmund Voll Ådnøy
    pressekontakt for Stans pengepredikantene!
TV-kanalen Visjon Norge kobler frelse til penger og bryter med viktige etiske prinsippet i samfunnet, mener debattantene. Her er grunnlegger og sjef Jan Hanvold på et Visjon Norge-arrangement i Telenor Arena.

Åpent brev: Myndighetene tar nå tak i «mirakelpredikantene», men det må flere forbud til. Den kristne tv-kanalen Visjon Norge diskriminerer, selger frelse og forvirrer små barnesinn.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Enkelte kristne ledere får berettiget kritikk og saklige spørsmål til å bli «forfølgelse». Vårt motiv for å stanse Jan Hanvold, pastoren bak den kristne tv-kanalen Visjon Norge, kommer av medmenneskelighet.

Etter de mange oppslagene i VG begjærer Helsetilsynet nå påtale i saken til «mirakelpredikantene», som selger forbønn over telefon.

Vi mener at også Hanvold og Visjon Norge bryter med viktige etiske prinsipper i samfunnet.

Cecilie Erland og Sigmund Voll Ådnøy

De kobler frelse og helbredelse til penger og fremsetter trusler om helvete til sine seere.
TV-kanalen har blant annet presentert en prisliste for ulike velsignelser seerne kunne betale for.

I en annen TV-sending sier Hanvold at den som står Herren imot, fort kan dø i en ulykke. Hanvold har også forkynt at Gud elsker en glad giver og at gjerrige folk går til helvete.

Diskriminerer skeive

Regjeringen ønsker en endring av straffeloven slik at den omfatter diskriminerende ytringer mot skeive personer. En del av utspillene på Visjon Norge kan oppleves diskriminerende.

En amerikansk predikant har uttalt på kanalen at funksjonshemmede barn skyldes synd og at brystkreft kan skyldes misunnelse av andres bryster. Hanvold har selv uttalt at homofile lever i en forbannelse.

14. november i fjor la Hanvold ut et innlegg der han hevdet å ha bidratt til å helbrede en mann. Helbredelsen ble tilbakevist av flere av hans stebarn, ifølge NRK.

Femåring trodde ikke nok

Et annet eksempel forteller Katarina om. På 70-tallet, da hun var fem år gammel, tok foreldrene henne med til forbønn hos Hanvold. Han hevdet at han kunne helbrede henne. Det kunne han ikke.

Foreldrene fikk høre fra Hanvold at helbredelsen uteble fordi Katarina ikke trodde nok på Gud. Katarina er født med en genetisk, uhelbredelig defekt. Hva slags selvtillit gir slike utsagn til en liten jente på fem år?

«Er det min skyld at jeg er slik, er det min skyld at jeg ikke blir frisk?», kan hun tenke. Skal man ta enkelttilfeller av helbredelse på alvor, må man kunne kreve dokumentasjon gjennom fastleger eller spesialister.

  • Les Jan Hanvolds svar på disse påstandene:
Les også

– En svertekampanje mot meg og min menighet

Forslag til endringer

Helseminister Bent Høie (H) sier at de nå skal se på lovverket. Vi vil minne om også å trekke inn Finansdepartementet, som kan se nærmere på Skatteetatens krav til fradragsberettigede organisasjoner og rutinene rundt innsamlinger. Kanskje bør det kreves at alle gaveinnbetalinger skjer elektronisk?

Ifølge Innsamlingskontrollen er det pr. dags dato ingen lovbestemmelser som direkte regulerer hvordan en pengeinnsamling skal foregå.

Kulturdepartementet bør gå gjennom Kringkastingsloven, da denne loven ikke har noen bestemmelser som omfatter innholdet i TV-program direkte.

Ikke bra for et barnesinn

Barne- og likestillingsdepartementet har også en svært viktig jobb å gjøre når det gjelder barns involvering i en del kristenkarismatisk virksomhet.

I fjor hadde Visjon Norge en sending der en predikant taler i tunger slik at barn på scenen faller i bakken, «fylt av Den Hellige Ånd». Det er vanskelig å forstå hvordan dette kan være bra for et barnesinn. Psykolog Kari Halstensen ved Modum Bad sa til TV 2 at man ikke kan utelukke at slike opplevelser kan føre til psykoser.

Vår bønn og vårt rop til dere politikere koker ned til at det må flere lovendringer til for å stanse denne type virksomhet. Lovendringer som er til det beste for alle, uansett livssyn, etnisitet, hudfarge, kjønn eller legning.