Debatt

Anarki er den nye «normaltilstanden» i internasjonal politikk | Sverre Lodgaard

 • Sverre Lodgaard
  Seniorforsker, NUPI

Problemene med det europeiske integrasjonsprosjektet er en del av det globale bildet, skriver Sverre Lodgaard. Shutterstock / NTB scanpix

Vi har fått en hardere og mer krevende verden, særlig for små land.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I Aftenposten 18. mai har Øystein Tunsjø en kommentar til min kronikk 6. mai, hvor jeg i ti punkter beskriver hvordan internasjonal politikk fragmenteres. Grunnleggende prinsipper er i spill, internasjonale institusjoner svekkes og forhandlingsløsninger til felles beste er sjelden vare.

Tunsjøs kritikk går ikke så mye på de ti punktene, med unntak for noen polemiske bemerkninger. For eksempel at «Verden (ikke) faller fra hverandre fordi samarbeidet i Europa vakler». Det har jeg naturligvis ikke skrevet, men problemene med det europeiske integrasjonsprosjektet er en del av det globale bildet. Brexit og ytre press fra USA kan for øvrig slå begge veier.

Les også

Trump har skrotet Iran-avtalen – dette kan skje nå

Utbredt følelse av ydmykelse

Så nevnte jeg Dominique Moisis banebrytende bok The Geopolitics of Emotions. Dette er blitt til en betraktning av «.. den geopolitiske utviklingen ... som et produkt av «følelser», slik Lodgaard foreslår».

At det for eksempel er en utbredt følelse av ydmykelse i Midtøsten og at dette gjenspeiles i politikken, er et fremmedelement i Tunsjøs realpolitiske paradigme fra tidligere tider, men det påvirker tenkningen både i og utenfor regionen. I dagens globaliserte verden må vi ta slikt inn over oss, for informasjonen flyter så lett at det ikke er noe sted å gjemme seg.

Hasardiøs antagelse

Verden har mange maktsentra, men preges mer og mer av forholdet mellom Kina og USA. Tunsjø mener denne bipolariteten gir økt sannsynlighet for langvarig fred og refererer til rivaliseringen mellom USA og Sovjetunionen under det forrige bipolare systemet, som ikke førte til krig mellom dem.

Det er en hasardiøs referanse, for det var nære på, og historikere har påpekt at vi flere ganger hadde hellet på vår side.

Les også

Aftenposten mener: Man bør heie på Trump i Nord-Korea

Tunsjø antyder også at atomvåpnene har en fredsbevarende effekt. Det er en lang diskusjon, og om dette kan man mene og tro, for og imot, men hverken Tunsjø eller jeg vet, for det finnes ikke entydige dokumenterbare svar.

Den globaliserte verdens utfordringer

Tunsjøs hovedpoeng er imidlertid at vi nå er på vei tilbake til normalen i internasjonal politikk med «tradisjonell stormaktspolitikk, maktbalansering, polaritet, atomvåpen og geopolitikk (som) kan fostre stabilitet og orden». Mine ti punkter peker i samme retning.

Her er det mye vi er enige om. Paradigmet har rett nok begrenset overføringsverdi, for tidligere tiders internasjonale skikk og bruk passer dårlig med den globaliserte verdens betingelser og utfordringer, men dette er Tunsjø sikkert åpen for.

En hardere og mer krevende verden

Uenigheten melder seg når Tunsjø tar den gamle normalen til inntekt for stabilitet og orden. Han ber oss anerkjenne dette. Derfor er det ikke så farlig om mine «begrensede ordensskapende mekanismer» ryker. Verden faller ikke fra hverandre av den grunn.

For meg betyr svekkelse av FN og andre internasjonale institusjoner, av folkeretten, multilaterale avtaler og rustningskontrollordninger, tilløp til proteksjonisme, nullsum tenkning og større uforutsigbarhet, en høyere grad av anarki. Anarki er også en ofte brukt betegnelse på «normaltilstanden».

Det er en oppskrift på ustabilitet og uorden som har utviklet seg over flere år, men som har nådd nye høyder i det siste. Nyhetsbildet er så fullt av illustrasjoner at det er unødvendig å tvære poenget. Dette er en hardere og mer krevende verden, særlig for små land.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

 1. Internasjonal politikk
 2. USA
 3. Midtøsten
 4. FN
 5. Kina
 6. Brexit

Relevante artikler

 1. DEBATT

  Verden faller ikke sammen, den normaliseres

 2. DEBATT

  Vi trenger mer samarbeid, ikke mindre

 3. KRONIKK

  Verden faller fra hverandre

 4. VERDEN

  USA langer ut mot «Kinas nye tyranni». Kinas ledere har sine grunner til å oppføre seg som de gjør.

 5. KRONIKK

  Utenriksminister Wang Yi hyller president Xi. Slikt lover ikke godt.

 6. KRONIKK

  Diskusjonen om det liberale demokratiets fremtid er blitt skremmende aktuell