Kort sagt, søndag 19. august

Hårsåre journalister og ansvarlig digitalisering. Dette er dagens kortinnlegg.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Hårsåre journalister?

Interessen rundt Per Sandbergs besøk i Iran har vært stor. Det har vært slitsomt for alle parter, også for statsministeren. Ordet blodtørstig falt ikke i smak hos journalistene, som forlanger en unnskyldning. Vi som hørte reportasjen, hørte anførselstegnene rundt «blodtørstig». Journalister må lytte bedre. At journalister kan sette ting på spissen, er greit. Pressen må grave og spørre, men må kunne tåle et sleivspark eller en spøkefull formulering uten å gå i taket. Når landets største avis mener statsministeren nører oppunder medieforakt, som gir udemokratiske krefter spillerom, trekkes statsministerens utsagn etter hårene. Litt må vel også journalister tåle?

Gustav Bjørbæk


Fem utfordringer for ansvarlig digitalisering

Sigve Brekke skriver i Aftenposten 16. august at kunstig intelligens kan gjøre data til gull, og at Norge bør lede kampen for ansvarlig digitalisering. Det må handling til for å komme dit. Her er fem konkrete hindre på veien:

  1. Dårlige data: Data er «den nye oljen», skriver Brekke. Uten god olje eller datakvalitet får vi ingen digitalisering, ansvarlig eller ikke. Kvalitet trumfer kvantitet, og gode data koster penger.
  2. Svarte bokser: Kunstig intelligens handler ofte om kompliserte modeller som få eller ingen egentlig skjønner. Å åpne de svarte boksene og lage forklarbare modeller er en viktig jobb vi er i gang med.
  3. Urettferdige modeller: Skal algoritmer og kunstig intelligens ta viktige beslutninger om oss, må modellene være rettferdige. Det krever god datakvalitet og at vi blir enige om hva rettferdighet betyr. Det er for eksempel ikke mulig å være rettferdig på alle mulige måter samtidig. Hvem sin rettferdighet er viktigst?
  4. Lite kontroll: Hvem skal kontrollere den kunstige intelligensen og hvordan skal det gjøres?
  5. Ukritisk modellimport: Utenlandske aktører med sofistikert digitalisering uten ansvarlighet vil tilby sine løsninger i det norske markedet. Hvordan sikrer vi den norske måten å gjøre det på?

Dette krever solid innsats fra norske myndigheter, bedrifter og forskningsmiljøer. Vi er klare. Tar du utfordringene, Brekke?

Anders Løland, assisterende forskningssjef ved Norsk Regnesentral og co-director i Big Insight