Boikott er et legitimt virkemiddel mot Israel | Kathrine Jensen

Når Israel hindrer kontakt med palestinere på Vestbredden og i Gaza, er det uttrykk for et forsøk på å skjule undertrykkelsespolitikken Israel fører overfor det palestinske folk.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.


Boikott, de-investeringer og sanksjoner (BDS) er legitime økonomiske og diplomatisk virkemidler som anvendes for å oppnå politiske mål.

Palestinakomiteens støtte til slike virkemidler overfor Israel, altså vanlige virkemidler også norske myndigheter bruker mot regimer og stater som bryter folkeretten, høster kritikk fra Israels ambassadør i Aftenposten 19. august. Vi får i tillegg på pukkelen for å arrangere turer til Palestina slik at folk selv kan se hvordan et liv under okkupasjon er.

Les også

Utenriksministeren reagerer på at Israel nekter norske ungdommer innreise

Målet med palestinernes BDS-oppfordring til det internasjonale samfunn er å stoppe Israels okkupasjon og sikre like rettigheter for palestinerne.

Bevegelsens krav er i tråd med demokratiske prinsipper og internasjonal konsensus og sier at Israel skal:

  • avslutte okkupasjonen og koloniseringen av arabisk land og rive muren
  • anerkjenne at den palestinske befolkningen har krav på like rettigheter i Israel
  • respektere de palestinske flyktningenes rett til retur i tråd med FNs resolusjon 194

At dette er et problem for Israel, sier sitt om status for like rettigheter i Israel og i de områdene Israel kontrollerer.

Les også

Den omvendte boikott | Harald Stanghelle

Det er viktig at palestinerne blir sett og hørt, og det er riktig å kritisere ulovlig bygging av bosettinger og diskriminering på etnisk og religiøst grunnlag.
Når Israel hindrer kontakt med palestinere på Vestbredden og i Gaza, er det uttrykk for et forsøk på å skjule undertrykkelsespolitikken Israel fører overfor det palestinske folk.

Ikke bare Palestinakomiteen, men også norske bistandsorganisasjoner og humanitære organisasjoner opplever vanskeligheter med å opprettholde kontakten med palestinerne.

For oss er det ganske åpenbart at det dreier seg om en villet israelsk politikk som tar sikte på å isolere palestinerne og kneble sivilsamfunnets legitime kritikk av okkupasjonen av Palestina.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.