Debatt

Tre pasienter kommer til legen med søvnproblemer. Hvem av dem er syke? | Bjørn B. Hansen

 • Bjørn B. Hansen
  Fastlege
Pasient A, B, og C er på vei til legen for å få sykmelding. Men sykmelding gis uavhengig av legens kunnskap om hva som er sykdom, påpeker atikkelforfatteren.

En lege ser lett hvem som har sykdom, men den kunnskapen etterspørres ikke. Så trenger vi egentlig legen for å sykmelde?

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Kollega Håkon Lie gir tilsvar til min artikkel hvor jeg argumenterer for at vi ikke trenger legen for å attestere sykdom som årsak til sykefravær. Han argumenterer med at sykmelding krever medisinsk kompetanse og at det må foreligge et reelt medisinsk behov om man skal få sykmelding.

Les debatten:

Les også

 1. Trenger vi egentlig legen for å sykmelde? | Bjørn B. Hansen

 2. Er landets fastleger helt uten medisinsk kompetanse? | Håkon Lie

Bjørn B. Hansen

Hva Lie mener med «et reelt medisinsk behov» er ikke helt klart for meg, men kanskje er det noe i nærheten av begrepet «sykdom» som er det begrepet loven bruker. Loven krever til og med at det skal være klart vist at det foreligger sykdom som årsak for at du skal få sykepenger.

Pasient A, B og C:

I undervisningen av turnuskandidater pleier jeg vise følgende eksempel:

Tre pasienter, A, B og C, kommer til legen med søvnproblemer og påfølgende konsentrasjonsproblemer neste dag. De ønsker sykmelding. Dette er reelle eksempler, hentet fra NAV og et langt liv som fastlege.

 • Pasient A har depresjon hvor søvnproblemer er vanlig.
 • Pasient B har kronisk sykt barn som medfører bekymring og nattevåk.
 • Pasient C har en hund som har fått valper. Det krever stell også om natten.

Ut fra dagens praksis fikk alle sykmelding med påført diagnose: Søvnproblemer.

Kun én har sykdom

Ut fra Folketrygdloven er det bare pasient A som har sykdom og rett til sykepenger. Pasient B har rett til andre ytelser fra NAV, men ikke sykepenger. Pasient C har vel egentlig ikke rett til noe som helst fra NAV, men får det likevel fordi legen attesterer i tråd med NAVs forvaltningstradisjon hvor man forholder seg til funksjonstapet, ikke årsaken.

Her ser en lege lett hvem som har sykdom, men den kunnskapen etterspørres ikke.

Jus og forvaltning vs. medisin

Denne diskusjonen handler primært om jus og forvaltning, i mindre grad om medisin. Jeg har ovenfor vist at dagens forvaltningspraksis vedrørende attestasjon ved sykmelding ikke krever medisinsk kompetanse. Men jeg har også vist at om forvaltningspraksis endres og lovens sykdomskrav følges, så kan legen bli en kraftfull medspiller i arbeidet med å redusere sykefraværet.

Les også

Les også: Bedriftslegen, ikke fastlegen, bør være den som sykmelder | Liv Haugli

Les mer om

 1. Sykefravær
 2. Fastlegene
 3. Debatt
 4. Sykdom