Debatt

Elefanten i klasserommene | Kaare Skagen

  • Kaare Skagen
    Kaare Skagen
    Professor emeritus, Oslo Met
Det må understrekes tydeligere enn i dag at elevrollen har klare forpliktelser. Store investeringer fra samfunnet kan ikke møtes med manglende respekt og sabotasje, skriver artikkelforfatteren som deretter peker på skoleledelsens ansvar.

Simon Malkenes tror det er fritt skolevalg som er grunnen til de klassesituasjonene han viser til, men her tar han feil.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.
Det må understrekes tydeligere enn i dag at elevrollen har klare forpliktelser. Store investeringer fra samfunnet kan ikke møtes med manglende respekt og sabotasje, skriver artikkelforfatteren som deretter peker på skoleledelsens ansvar.
Kaare Skagen

Den beskrivelsen av elevoppførsel fra en av sine egne timer lektor Simon Malkenes for noen uker siden leste opp i NRK, blir bekreftet av andre lærere ved flere skoler.

  • Se Dagsnytt atten-innslaget og hør Simon Malkenes lese sitt «klasseromsdikt» her.

Malkenes ga et bilde av en klassetime i oppløsning, fullstendig uten faglig arbeid og preget av uro og bråk.

Elefanten

Hovedsaken i Malkenes’ rapport er det samme som i mange andre skoler der klasserommene er i anarki, og der lærerne sliter og elevene er frakoblet. Den frittalende lektoren har varslet om uholdbare forhold i skolen, og dette er elefanten ingen snakker om.

Malkenes tror at det er fritt skolevalg som er grunnen til de klassesituasjonene han viser til, men her tar han feil. Hva skal alternativet til fritt skolevalg være? At alle elever blir tvunget til å gå på den skolen som tilfeldigvis ligger i deres bydel eller nærmiljø? Å frata elevene valgmuligheter vil bare senke motivasjonen. Det er ikke frie skolevalg som er problemet i dag.

Les også

LES OGSÅ: Behovet for ledelse i skolen | Per Tronsmo

Det er flere årsaker til bråk, uro, manglende motivasjon og innsats i skolene. Alle problemer kan ikke løses samtidig, men på to områder kan det gjøres noe:

Elevrollen har klare forpliktelser

Fra skolemyndighetene og skolelederne må det understrekes tydeligere enn i dag at elevrollen har klare forpliktelser for alle som får skoleplass. Store investeringer fra samfunnet og innsats fra lærere og skoleledere kan ikke møtes med manglende respekt og sabotasje.

En gjennomgang av styringsdokumenter må til, slik at også elever i videregående skole får tydelige meldinger om at elevrollen innebærer både rettigheter og plikter. Og på hver enkelt skole må ledelsen sørge for at beskjeden til alle elever om plikt til å ta ansvar når frem til alle klasserom.

Men det er ikke nok å få orden på elevrollen.

I sommer skrev rektor Terje Wold ved Stovner vgs. følgende i Aftenposten: «Mange elever på Stovner strever med å møte kravene i videregående skole. Enkelte kan ikke hele alfabetet, andre sliter med tallrekken. Over 100 elever som startet på Stovner i høst, har ikke bestått ett eller flere fag fra grunnskolen.»

I praksis innebærer dette at en videregående skole må drive undervisning på barne- og ungdomstrinnsnivå som en del av regulær undervisning på videregående skoles nivå. En slik situasjon er et brudd med selve grunnideen om hva en skole og kunnskapsinnlæring betyr .

Skolemyndighetenes ansvar

Vårt skolesystem er bygget på tanken om en progresjon der kunnskapen skal bli trinnvis mer krevende nettopp fordi det letter tilegnelse for elevene.

En situasjon der grupper av elever ikke har faglige forutsetninger, men likevel sendes inn i videregående skoler for å være sammen med elever med faglige forutsetninger, skaper slitsomme og nedbrytende situasjoner både for elever og lærere. Det er å be om bråk og uorden, og ansvaret ligger hos skolemyndighetene.

Malkenes har lenge vært en skarp kritiker av Oslo-skolen, og han legger ikke skjul på sin venstrepolitiske dagsorden. Han elsker å refse Høyres skolepolitikk.

Men hans politiske orientering er uten betydning i denne saken. Det var helt åpenbart for alle at Malkenes ønsket å anonymisere elevene i sitt innlegg.

Skoleledelse og myndigheter må nå gi et bidrag til hvordan det skal bli bedre arbeidsforhold for elever og lærere i Oslos skoler.

Les mer om

  1. Skolepolitikk
  2. Skole og utdanning
  3. Debatt
  4. Ulsrud-saken