Debatt

Kort sagt, onsdag 14. november

 • Debattredaksjonen

Hvordan har psykisk utviklingshemmede fått det? Og en tilbakemelding på Aftenpostens nye layout. Dette er dagens kortinnlegg!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Hvordan har psykisk utviklingshemmede fått det?

Jeg er mor til en psykisk utviklingshemmet ung mann.

Etter at HVPU-reformen (Helsevernet for psykisk utviklingshemmede) trådte i kraft 1. januar 1991, er jeg ikke kjent med at det har vært en landsomfattende evaluering av hvordan psykisk utviklingshemmede har fått det i sin hverdag etter at de har flyttet ut av foreldrehjemmet. Det er nå på tide!

Regjering og storting har ingen oversikt, heller ikke fylker og kommuner. Det er på høy tid å skaffe et helhetlig bilde av livssituasjonen for psykisk utviklingshemmedes hverdag med hensyn til bolig, arbeid, dagsentertilbud, sosialt liv, ferietilbud og transport (TT-kjøring). Mange psykisk utviklingshemmede har ikke annet tilbud enn at de har en bolig. Hvorvidt de får noe særlig tilbud utover det mest basale, er helt avhengig av tilstrekkelig bemanning og ansattes velvilje.

Opplysning om at dette er den enkelte kommunes ansvar holder ikke. Selv innenfor bydeler i Oslo og kommuner rundt i landet er det store forskjeller. Når ansatte i bydeler/kommuner og/eller personalet i boliger sier at «disse utgiftene har vi ikke penger til», «dette har vi ikke tid til» eller «disse papirene behøver ikke vergen å ha», da er det mangel på forståelse av regelverket.

Selv om dette ikke gjelder min sønn, det skyldes boleder og ansatte som fungerer, møter jeg stadig foreldre som forteller om alt som ikke fungerer.

Anne-Lise Haanæs, tidl. leder av Landsforeningen for Prader-Willis syndrom og tidl. styremedlem ved Frambu Kompetansesenter


Vellykket layout i nye Aftenposten

Jan Jørgen Børstad klager i Aftenposten 12. november over at den nye visuelle profilen gir dårlig papirutnyttelse. Her kunne vært plass til mer stoff, og mindre kutting i leserinnlegg. Til det siste er å bemerke at det gir god lærdom å måtte fatte seg i korthet for å få spalteplass.

Avisen har gjennom de over 40 årene jeg har vært fast leser vært gjennom mange omlegginger. Denne er en av de vellykkede. Leseren møter luftig layout, ryddig og lett gjenfinnelig plassering av stoff, og ingen overdreven bruk av fete skrifttyper og rammer. Avisen fremstår lys og leservennlig. I motsetning til tett pakking av tekst og bilder, som kan sammenlignes med en for hardt stappet julepølse som sprekker ved koking – man mister lysten på det ferdige produktet.

I begrensningen viser mesteren seg – også i avislayout.

Ingeborg Åstrali, Revetal


Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

 1. Psykisk helsevern

Flere artikler

 1. DEBATT
  Publisert:

  Norge trenger Rask psykisk helsehjelp

 2. NORGE
  Publisert:

  Konsulentselskap hjelper kommuner med å registrere psykisk utviklingshemmede

 3. NORGE
  Publisert:

  En ordfører ber tre brødre i Tolga om unnskyldning. Her er 5 steg for å forstå Tolga-saken.

 4. DEBATT
  Publisert:

  Kort sagt, torsdag 8. november

 5. DEBATT
  Publisert:

  Det er ingen psykologmangel i Norge

 6. NORGE
  Publisert:

  VG: Stortingspolitikere krever granskning av Tolga kommune