Kort sagt, søndag 25. februar

Hva er amming? Støre tar feil om privat velferd. Altmarkaffæren var et påskudd. Dette er dagens kortinnlegg!

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Hva er amming?

Man skulle kunne kalle amming en slags kjærlighetsrelasjon mellom mor og barn. Man gir næring og trøst i ett. Ammende mødre får så mye gratis, som andre mødre må jobbe mer for å oppnå.

God ammerådgivning er å kunne tolke de forskjellige situasjoner som mor og barn kan befinne seg i. Noen trenger konkrete ammeråd, andre bare trøst. Og noen trenger å få vite hvordan barnet best kan flaskemates, eventuelt kombinert med amming.

Turi Hæg, erfaren ammeveileder


Støre tar feil om privat velferd

I et intervju 14. februar kommer Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre med flere feilaktige og unøyaktige påstander om private aktører i velferden. Jeg begrenser meg til å kommentere et par av dem.

Støre påstår at det er «dokumentert at kommersielle aktører fortrenger ideelle». Det er feil. Statistikk fra SSB og forskning fra Institutt for samfunnsforskning viser at antall årsverk har vokst både blant ideelle og kommersielle aktører innen utdanning, helse og sosiale tjenester. De kommersielle vokser riktignok litt mer enn de ideelle. Dette er som forventet: De kommersielle har sterkere incentiver for å utvide sin virksomhet når de får muligheten. Fordelen ved konkurranse i velferden er nettopp at de som driver med både god kvalitet og med kostnadseffektivitet, kan vinne frem og ekspandere, slik at vi kan få flere og bedre velferdstjenester for hver skattekrone. Men de ideelle blir ikke fortrengt.

Støre sier også at «store barnehagekjeder tjener store penger». Mon det. Barnehagebransjen har moderate driftsmarginer på 5–7 prosent. At marginene har vært stabile over tid samtidig som tilskuddene har økt, tyder på at pengene kommer barna til gode. Av de seks største aktørene hadde tre av dem i 2016 en driftsmargin over bransjesnittet, og tre av dem under.

Ja, barnehager som tilhører en kjede har i gjennomsnitt noe høyere overskudd enn frittstående barnehager. Men det er litt merkelig å fokusere på dette, når de samme tallene viser at det ikke er forskjell mellom ideelle og kommersielle kjeder, og heller ikke forskjell mellom ideelle og kommersielle enkeltstående barnehager. At stordriftsfordeler eksisterer bør ikke være noen stor overraskelse.

Private aktører i velferden er et virkemiddel for en bedre og mer bærekraftig velferd, og for økt valgfrihet for den enkelte. Alle virkemidler har fordeler og ulemper. Målet for politikerne må være å finne ut hvordan man får mer av det første og mindre av det siste, i stedet for å gå i en skyttergravskrig basert på slagord og forenkling.

Anne Siri Koksrud Bekkelund, politisk økonom i Civita


Altmarkaffæren var et påskudd

Krigshistorikeren Geirr H. Haarr hevder at dersom britene ikke hadde bordet det tyske hjelpeskipet Altmark i Jøssingfjorden den 16. februar 1940, hadde ikke Tyskland angrepet Norge 9. april. Haarr tar feil.

Norge ble angrepet fordi Tyskland hadde utviklet en offensiv flåtestrategi som også omfattet okkupasjon av Norge. Hitler hadde planlagt å angripe vestover 12. november, og Norge skulle angripes etter at Frankrike var falt. Men angrepet i vest ble utsatt. Da Sovjetunionen angrep Finland 30. november 1939, og Storbritannia planla å intervenere gjennom Norge, måtte Hitler komme britene i forkjøpet.

Angrepet på Norge skulle skje 15. mars. Men 13. mars var vinterkrigen over. Behovet for å komme britene i forkjøpet var bortfalt. Angrepet på Norge måtte uansett skje før eller senere, og ny angrepsdato ble fastsatt til 9. april. Altmarkaffæren var bare et påskudd.

Jacob Børresen, Horten