Debatt

Vi må reagere mot ekstremisme

 • Sylo Taraku, rådgiver i tankesmien Agenda og forfatter av boken «Innvandringsrealisme»

På en video fra en «fredskonferanse» spør lederen Fahad Qureshi ca. 1500 tilhørerne om de støtter steining av kvinner og dødsstraff i henhold til sharia. Nesten alle rekker opp hånden, skriver Sylo Taraku. Her fra Islam Nets fredskonferanse i 2011.

Radikalisering av unge muslimer må ikke føre til at vi senker kravene til muslimske religiøse organisasjoner.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Muslimsk Studentersamfunn satte etter hvert Pakistansk Studentersamfunn på sidelinjen. Dette illustrerer dreiningen fra en etnisk basert identitet til en mobilisering rundt en felles multietnisk muslimsk identitet blant unge muslimer.

Muslimsk Studentersamfunn var integreringsorienterte, men hadde til dels sterke religionskonservative synspunkter. Mange ble provosert da Usman Rana vant Aftenpostens kronikkonkurranse med et angrep på «den sekulære ekstremismen». Samtidig var det muslimer som betraktet Muslimsk Studentersamfunn og Usman Rana som for moderate og unnfalne overfor storsamfunnet.

I dag er Muslimsk Studentersamfunn satt på sidelinjen av Islam Net, som er blitt den største muslimske ungdomsorganisasjonen i Norge med rundt 2000 medlemmer. Islamforsker Lars Gule har beskrevet Islam Net som en «udemokratisk, kvinnefiendtlig organisasjon med ekstreme målsettinger og verdier». De er likevel ikke jihadister som går inn for vold.

Støtter steining og dødsstraff

På en video fra en «fredskonferanse» spør lederen Fahad Qureshi ca. 1500 tilhørere om de støtter steining av kvinner og dødsstraff i henhold til sharia. Nesten alle rekker opp hånden. Hensikten var å tilbakevise at Islam Net er en marginal ytterliggående muslimsk gruppe, men tvert imot står for en mainstream tolkning av islam.

Den amerikanske religionskritikeren Sam Harris skriver i sin blogg at Islam Nets poeng ikke kan benektes. Det er en drøy påstand, men mangelen på synlige reaksjoner fra Islamsk Råd Norge og andre muslimske menigheter kan være med på å bekrefte at Islam Net — og Sam Harris - har rett. Vi kan forstå Islamsk Råd Norges argument om at dialog kan fungere bedre enn konfrontasjon, men de må ikke glemme representasjonsansvaret de har. Som en paraplyorganisasjon for muslimske moskeer har de et ansvar for å ivareta muslimenes omdømme i Norge og på denne måten forebygge muslimhat.

Det kan se ut som forventningene til muslimske religiøse organisasjoner har sunket proporsjonalt med radikaliseringsprosessen blant unge muslimer. Terskelen for hva som oppfattes som uakseptable holdninger, er blitt høyere. Særlig etter at de militante islamistene i Profetens Ummah begynte å gjøre seg gjeldende.

Til sammenligning fremstår Islam Net nå som «moderate»: De blir intervjuet av mediene om forebygging av radikalisering og ble invitert av den forrige regjeringen til dialogmøter om tiltak mot radikalisering. Tidligere mottok de 230.000 kroner fra Landsrådet for Norges Barne- og Ungdomsorganisasjoner til «organisasjonsutvikling».

Ledere må stille krav

På den andre siden viste TV 2 nylig at Imam Mohammed Iqbal i klare ordelag fordømte terror. Denne type reaksjoner trenger vi mer av, men det er egentlig trist at det blir en nyhetssak når en muslimsk leder tar avstand fra terror. Det burde være en selvfølge. Å ta avstand fra vold er ikke nok, vi må stille samme krav om respekt for menneskerettigheter og likeverd til muslimske menigheter som vi stiller til kristne. Det er på denne måten storsamfunnet kan vise respekt for muslimer og ta dem alvorlig. I mellomtiden tar jeg meg selv i å savne tiden da vi liberale sekularister lot oss provosere av Muslimsk Studentersamfunns og Usman Ranas konservative holdninger.

Les mer om

 1. Debatt

Relevante artikler

 1. KOMMENTAR

  «Islam Nets jihaderklæring er et sunnhetstegn»

 2. VITEN

  Unge, norske muslimer driver «hverdagsmotstand» mot ekstremisme

 3. KRONIKK

  Wahhabismen utfordrer våre friheter | Carl Schiøtz Wibye

 4. OSLOBY

  Kritikk av IRN: - Mer opptatt av halalmat enn radikalisering

 5. DEBATT

  Hovedtaleren på leir mot ekstremisme var ulv i fåreklær | Yasir Fawzi

 6. POLITIKK

  Listhaug på ungdomskonferanse mot ekstremisme: – Vi er fullstendig klar over at det finnes ulver i fåreklær