Debatt

Søndag vil fortsatt være annerledesdag | Kristin Clemet

 • Kristin Clemet
  Kristin Clemet
  Leder i tankesmien Civita

I dag er ca. 600 dagligvarebutikker og et ukjent antall bensinstasjoner, store hagesentre og små kiosker åpne på søndag – mens det er «unødvendig» at en liten bokhandel kan få lov til å være åpen, skriver Kristin Clemet. Foto: Ingar Storfjell

Det hender at folk som ikke er statsråder eller stortingsrepresentanter, har kloke tanker og ideer til forbedring.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF) mener at jeg i min artikkel i Aftenposten 4. februar. «legger så ensidig vekt på individets rett til å velge at premissene og konklusjonen blir feilaktig».

 • Les Bondeviks debattinnlegg her:
Les også

Det er ikke uten grunn at søndagen også kalles hviledag | Kjell Magne Bondevik

Bakgrunnen er at Regjeringen i 2015 ikke fikk gjennomslag for en full liberalisering av søndagshandelen. Regjeringen nedsatte i stedet et utvalg for å få forslag til en mer begrenset endring i regelverket for søndagshandel, slik at det blir «enklere og mer rettferdig».

Moderate endringer foreslått

Den offentlige utredningen ble avgitt i desember, og i januar ble den sendt på høring. Et flertall i utvalget foreslår moderate endringer av dagens regler, som både innebærer en liberalisering og en innstramning.

Fire dager etter at utredningen ble sendt på høring, fattet opposisjonen på Stortinget et vedtak som i realiteten aborterer hele prosessen. Partiene har uttalt seg forskjellig om sine motiver, men mange oppfatter nok vedtaket slik Bondevik gjør: «Dagens ordninger fungerer rimelig greit».

Selv synes jeg fortsatt at Stortinget bør vise respekt for den norske utredningsmodellen og lytte til offentlige utvalg, utredninger og høringsprosesser. Dagens ordning er ikke perfekt, og det hender at folk som ikke er statsråder eller stortingsrepresentanter, har kloke tanker og ideer til forbedring.

Bondevik ønsker ikke at «flere enn nødvendig skal arbeide på søndagen». Det er et greit standpunkt. Men hvorfor foreslår han ikke da innstramninger i dagens regler?

600.000 mennesker arbeider på søndag

I dag er ca. 600 dagligvarebutikker og et ukjent antall bensinstasjoner, store hagesentre og små kiosker åpne på søndag, mens absolutt alt kan være åpent i nesten 160 av landets kommuner og i praksis i mange strøk i de store byene. I tillegg er det mange mennesker som arbeider, som ikke må arbeide – for eksempel i restauranter og kafeer, med netthandel og eiendomsmegling, på kino, museer og konserter – for å nevne noe.

Alt i alt er det ca. 600.000 mennesker som arbeider på søndag, regelmessig eller av og til, men det er slett ikke alle som jobber for å ta vare på liv og helse. Så hvorfor er alt dette «nødvendig», mens det er «unødvendig» at en liten bokhandel kan få lov til å være åpen en søndag ettermiddag, hvis den ønsker det? Og hvorfor er det «nødvendig» at bokhandelen kan være åpen i én kommune, mens det er forbudt i nabokommunen?

Flertallets premisser

Bondevik mener ellers at det er dårlig argumentert av meg å vise til undersøkelser der bare et mindretall ønsker mer søndagshandel, siden det ikke er noe «folkekrav» å gjøre søndagen til en alminnelig handelsdag.

Jeg tror ikke at de endringene utvalget foreslår, vil gjøre søndagen til en «alminnelig handelsdag». I alle våre naboland er søndagshandelen fullt ut liberalisert, men selv der er «samfunnsrytmen» til forveksling lik den norske.

Bondevik har nok rett i at det ikke er noe folkekrav at hagesentrenes åpningsmonopol avvikles, eller at en liten bokhandel kan få ha åpent søndag ettermiddag. Men særlig KrF bør jo vite at vi ikke bør regulere alt bare på flertallets premisser.

På Twitter: @kristinclemet

Les flere kommentarer av Kristin Clemet:

Les også

 1. Bør vi kunne gjenvinne tillit som vi har mistet? | Kristin Clemet

 2. Kunnskapsbasert skolepolitikk | Kristin Clemet

 3. Lærernorm og vedtak om daglig fysisk aktivitet: Farlig lek med skolen | Kristin Clemet

Les mer om

 1. Søndagshandel
 2. Kristin Clemet
 3. Politikk