Istanbuls nye flyplass: Etikk, bærekraft og miljø i praksis

  • Gudmund Stokke
Gudmund Stokke

Designansvarlig for terminalen ved Istanbuls nye flyplass svarer på kritikk: – Nordics arbeid i Istanbul er et godt eksempel på eksport av god norsk kompetanse.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Fredrik Drevon retter i Aftenposten 10. mars kritikk mot min håndtering av miljøsaker i forbindelse med vårt oppdrag ved Istanbuls nye flyplass og stiller samtidig spørsmål om dette er i strid med arkitektenes etiske regelverk.

Jeg er faglig leder av Nordic–Office of Architecture som tegner Gardermoen og Flesland lufthavn, Stavanger universitetshospital og byformforslaget for det nye regjeringskvartalet.

I 2013 ble Nordic, sammen med britiske Grimshaw og Haptic Architects engasjert til å designe terminalen på den nye flyplassen. Oppdragsgiver var Istanbul Grand Airport Ltd, som skal bygge flyplassen og drive den i 25 år etter avtale med den tyrkiske stat. Lokalisering av den nye flyplassen var bestemt av den tyrkiske regjeringen. Vårt oppdrag ble avsluttet for ett år siden da britiske og tyrkiske arkitekter ble engasjert til å prosjektere ferdig flyplassterminalen.

Vann og trær

Store infrastrukturprosjekter har miljøkonsekvenser. Konsekvenser knyttet til vannforsyningen til Istanbul og avskoging kommer som følge av tomtevalget. Her foreligger det konkrete krav som ligger som premiss for prosjektet. Istanbuls nye flyplass har vært gjenstand for flere omfattende miljøstudier, utført av internasjonalt anerkjente ekspertmiljøer. Environmental Impact Assessment ble utført av et av verdens ledende fagmiljøer, ENVIRON.

For hvert tre som fjernes, vil fem nye trær plantes

Kompenserende tiltak utføres for å minimalisere miljøbelastningen til prosjektet. Dette gjelder blant annet å sikre at nærliggende drikkevannsressurser ikke påvirkes og at trær i så stor grad som mulig bevares. For hvert tre som fjernes, vil fem nye trær plantes i Marmara-regionen. Prosjektet sikter seg inn på å minst oppnå miljøsertifisering LEED Silver.

Bærekraftprinsipper ligger til grunn

Det vi som arkitekter har kunnet påvirke i stor grad og som ligger til grunn for hele vår konseptuelle løsning, er bærekraftsprinsipper og energitenkning i praksis:

• Terminalbygningen er meget arealeffektiv med ca. 11.000 kvadratmeter pr. mill. årspassasjerer, omtrent som på Gardermoen. Dette begrenser materialforbruket og energibehovet.

• Formen på terminalen gir lite yttervegg sammenlignet med gulvareal. Dette sparer energi.

• Planløsningen er meget fleksibel slik at fremtidige forandringer kan skje uten drastisk ombygging eller riving.

• Store takoverheng skaper skygge på fasadene og bidrar til senkning av innetemperaturen.

• Overlys slipper dagslys inn i dypet av bygningen og minimerer energibruk på belysning.

• Høye innvendige rom skaper katedraleffekt med godt klima der folk oppholder seg.

• Integrerte tog-, metro— og busstasjoner i terminalen vil øke bruken av offentlig transport til og fra flyplassen.

Konseptet for terminal legger dermed til rette for en miljøvennlig bygning. Nordic–Office of Architecture holder til enhver tid høyeste standard når det gjelder transparens, samfunnsansvar og etikk i utøvelsen av vårt fag.

Vi føler oss trygge på at NALs etiske komité vil konkludere med at Nordics arbeid i Istanbul er et eksempel til etterfølgelse på eksport av god norsk kompetanse når det gjelder arkitektur, integrert miljødesign og evne til å gjennomføre komplekse prosjekter.


Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Lyst til å skrive ? Les denne først: