Nei, Gundersen, hvem som helst kan ikke gi akupunktur

  • Styret i Akupunkturforeningen
Pasientsikkerheten er spesielt viktig i alle medisinske behandlingsformer, skriver styret i Akupunkturforeningen.

Det kreves relevant kunnskap for å ta syke mennesker i kur.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Vi viser til Gundersens svar i Aftenposten 16.11.2016 «Det er ikke riktig at akupunktur gir 50 prosent reduksjon i antall dager med migrene.»

Vi er kjent med at det er moderate forskjeller mellom «ekte» akupunktur og såkalt narreakupunktur. Hovedårsaken er at narreakupunktur ikke er en uvirksom behandling. Derfor er det nå mer legitimt å sammenligne akupunktur med standard behandling, for eksempel medikamentell behandling eller fysioterapi.

Da viser forskningen at effekten av akupunktur versus standard behandling er større enn mellom akupunktur og narreakupunktur, viktig svar for pasienter og helsemyndigheter. I tråd med dette får en nå refusjon for akupunkturbehandling i Tyskland for eksempel for lave ryggsmerter, migrene, tensjonshodepine og slitasjegikt i knær.

Dokumenterer fysiske reaksjoner

De som kjenner til akupunkturens historie, vet at det å stikke nåler så vidt under huden er den måten akupunktur praktiseres på i Japan. Forskning på denne formen for akupunktur kan også dokumentere fysiologiske reaksjoner.

Vi er uenige med Gundersen i at hvem som helst kan gi akupunktur. Det kreves relevant kunnskap for å ta syke mennesker i kur. Pasientsikkerheten er spesielt viktig i alle medisinske behandlingsformer, også i akupunktur. Utdannelse er viktig, Gundersen.

Forskningen på akupunktur har vist seg å være komplisert. Veien videre er som flere forskere nå sier, sammenlignende effektforskning der man sammenligner ulike behandlingstiltak for en gitt tilstand. Vi er ikke imot placebokontrollerte studier, men ved komplekse intervensjoner som for eksempel akupunktur, må det være lov å se om det er andre studiedesign som kan gi svar på om akupunktur virker eller ikke.

Gundersen skriver i sitt innlegg at hvis man legger seg på vår linje når det gjelder placebokontroller, og lar legemiddelindustrien dokumentere effekt på samme måten, vil alle piller vise seg å virke, særlig mot smerter. Han hevder at da vil både placeboeffekten og såkalt falsk placebo slå inn med full tyngde og at han da vil kjøpe legemiddelaksjer.

Til det er det å si at legemiddelaksjer akkurat nå har en nedgang, men legemiddelaksjer via norske aksjefond har de siste tre årene hatt en avkastning på drøye 20 prosent, uavhengig av akupunkturforskning.

Styret i Akupunkturforeningen: Magnhild Bugge, Terje Alræk, Jeanette Johannessen, Arne Kausland, Mai-Liss Molund, Vibeke Klev, Thor Arne Kolberg og Mona Solberg


Tidlgere saker i denne debatten:

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter