Statoil har et genuint ønske om dialog | Bjørn Otto Sverdrup

  • Bjørn Otto Sverdrup, direktør for bærekraft, Statoil
Vi skal vokse på fornybart. Samtidig skal vi produsere olje og gass med lave utslipp, som fortsatt vil være en betydelig og viktig inntektskilde for Norge og de andre landene hvor vi har aktivitet, skriver innleggsforfatteren.

Debatten om energifremtiden er ofte preget av svart/hvitt-tenkning. Enten, eller. For Statoil er svaret om energifremtiden både og.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I Aftenposten 8. desember kommenterer Ragnhild Freng Dale Statoils ønske om en debatt og åpenhet rundt energifremtiden.

Først vil jeg takke henne for å ta oss på ordet når vi ber om mer dialog.

De siste ukene har Statoil engasjert unge over hele landet til kritisk og konstruktiv samtale om hva som må til for å nå målene i Paris-avtalen.

Bjørn Otto Sverdrup.

Hva kan og bør Statoil gjøre mer av? Hvilke dilemmaer må vi balansere?

Dette har vært lærerikt. Vi møtte unge mennesker med kunnskap, engasjement og integritet.

Dialogen vil fortsette, også fra vår side.

Få frem nye ideer og perspektiver

Målet var ikke nødvendigvis å skape enighet, men vi ønsket å stimulere Statoils egen refleksjon med nye ideer og nye perspektiver.

Samtidig håper jeg at prosjektet bidrar til økt kjennskap til våre perspektiver.

Energimarkedene er i endring. Freng Dale peker på utfasing av kull. Det mener vi er avgjørende for å nå Paris-avtalens mål. Jeg tror også vi er enige om at fornybar energi må vokse så mye som mulig.

Opptatt av lave utslipp

En dag når oljeetterspørselen toppen. Når vet vi ikke, men det må skje om ikke så mange år. Likevel vil vi være avhengig av olje i mange tiår. For skipsfart, fly, tungtransport og petrokjemisk industri finnes det i dag få alternativer.

Dialogen med unge har allerede inspirert oss til å gjøre enda mer

Derfor er vi opptatt av å produsere gass og olje med så lave CO2-utslipp som mulig, og at den brukes mest mulig effektivt.

Statoils innsats over mange år har gitt utslipp ned mot halvparten av verdenssnittet.

Vi rapporterer våre utslipp og mål for utslippsreduksjoner. Tall fra både International Association of Oil and Gas Producers og Carbon Disclosure Project viser at norsk sokkel har svært gode resultater.

Dialog som har inspirert

Debatten er ofte preget av svart/hvitt-tenkning. Enten, eller. For Statoil er svaret om energifremtiden både og.

Vi skal vokse på fornybart. Samtidig skal vi produsere olje og gass med lave utslipp, som fortsatt vil være en betydelig og viktig inntektskilde for Norge og de andre landene hvor vi har aktivitet.

Dialogen med unge har allerede inspirert oss til å gjøre enda mer.


På Twitter: @BSverdrup

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Vil du lese mer om olje og klima? Her er et utvalg artikler: