Tre råd til REMA 1000 | Andreassen, Kurtmollaiev og Lervik-Olsen

 • Tor W. Andreassen, professor, Line Lervik-Olsen, Handelshøyskolen BI og professor 2 og Seidali Kurtmollaiev, postdoc, alle ved Center for Service Innovation, Norges Handelshøyskole
Når REMA overtar større deler av handlejobben for kundene, kan kundene bruke den ledige tiden til noe annet mer stimulerende. På den måten blir REMA integrert inn i kundenes liv. Ved å ha den beste tidsløsningen kan REMA differensiere seg i markedet og bli den mest attraktive aktøren i markedet, skriver tre forskere ved NHH.

Hva kan gjøres for å bringe REMA 1000 ut av «dødsskyggens dal»? Vi tilbyr tre råd.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

REMA 1000s markedsandel fortsetter å synke i 2017. Andelen som har et dårlig inntrykk av selskapet, øker fra 24 prosent i 2016 til 35 i 2017, ifølge IPSOS. To svært dårlige nyheter for REMAs ledelse og bransjen.

I dagligvaresektoren handler alt om salgsvolum fordi det gir gunstige innkjøpsbetingelser. Derfor er høye markedsandeler viktig. Tiltak for å «redde» REMA må derfor ha vekst i volum og markedsandel som mål. I tillegg til beliggenhet, gode innkjøpsbetingelser, og effektiv varelogistikk, er det tre forhold som slår oss:

 1. Differensiering i butikkonseptet
 2. Enkelhet i butikkonseptet
 3. Kunnskap om kundene

Men på kort sikt handler det om å blidgjøre kundene for å få noen av de tapte til å komme «hjem». Men problemet er dypere enn som så.

Les også

Selvransakelse fra Ole Robert Reitan: Jeg gikk fra å være verdens blideste kjøpmann til å bli en sutrepave

Må være attraktiv for flere grupper

Data fra Norsk Innovasjonsindeks ved NHH forteller oss at REMA oppfattes som vesentlig mindre attraktive enn KIWI og COOP. Vår forskning viser at det er en sterk sammenheng mellom relativ attraktivitet og kundelojalitet. Fra samme datakilde ser vi at det er ulike ting som påvirker relativ attraktivitet innen dagligvarer.

 • For unge som er under utdanning, er det innovasjon i serviceomgivelsene, for eksempel butikklokalenes utforming, belysning og vareeksponering som skaper attraktivitet.
 • For familier som er midt i livet med barn er det innovasjon i tjenesteleveransen, for eksempel ansatte og alternative leveringsformer som skaper attraktivitet.
 • For kunder hvor barna er ute av redet, er det innovasjon i kjernetjenesten for eksempel produktsortiment etc. som skaper attraktivitet.
Tor W. Andreassen, professor
Line Lervik-Olsen, professor 2
Seidali Kurtmollaiev, postdoc

Fordi ulike innovasjoner vil gjøre REMA mer attraktive, må de vurdere hvilket segment de ønsker å definere som kjernekunder og gjøre en fremragende jobb for dem. Husholdninger med barn er de som kjøper mest dagligvarer. For denne gruppen er tid en knapphet. Alt som REMA kan gjøre for å øke deres produktivitet, vil bli svært godt mottatt.

Den beste aktøren REMA kan lære av er nettselskapet Amazon som nå har gått inn i dagligvarehandelen med oppkjøpet av den nasjonale kjeden Whole Foods i USA. Fra dem ser man fremtidens handlekonsepter:

 • Handling uten å måtte stå i kø for å betale (AMAZON GO).
 • Henting av ferdigplukkede varer i butikk på svært kort varsel.
 • Levering av varer hjem (AMAZON Fresh) – gjerne med droner.
 • Stemmestyrt bestilling av varer gjennom kunstig intelligens (AMAZON Alexa).

I dette ligger det at REMA må eksperimenterer mye mer med kombinasjonen av enkel (gjerne automatisk) bestilling av varer, handle i butikk, hente varer i butikken og levere varer hjem. Kundene, og spesielt barnefamiliene, ønsker bekvemmelighet og effektiv bruk av sin tid. Når REMA overtar større deler av handlejobben for kundene, kan kundene bruke den ledige tiden til noe annet mer stimulerende. På den måten blir REMA integrert inn i kundenes liv. Ved å ha den beste tidsløsningen kan REMA differensiere seg i markedet og bli den mest attraktive aktøren i markedet.