Debatt

Ungdomsbok er revidert

  • Elizabeth Sellevold
    Forlagssjef, Forlaget Vigmostad & Bjørke
Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.


Åtte etterkommere av motstandsmenn skriver i Aftenposten 21. desember. Jeg vil kort kommentere det som omhandler ungdomsboken 9. april 1940 og 8. mai 1945 av Jon Ewo. Boken kom ut allerede i mai 2020 på Ena Forlag, et barnebokimprint i Vigmostad & Bjørke. Å knytte innholdet i denne boken til en viktig debatt om historieforskning, hvor sjefredaktør Frode Molven deltar, er ikke relevant. Frode Molven har ikke vært involvert i utgivelsene på Ena.

9. april 1940 og 8. mai 1945 er en kritikerrost bok for ungdom som bygger på mange sekundærkilder, blant dem den relativt ferske Hva visste hjemmefronten? av Marte Michelet. Vår bok ble gjennomgått av en svært kompetent fagkonsulent ved Forsvarsmuseet før utgivelse. I lys av den fornyede debatten om konklusjonene i Hva visste hjemmefronten? har Jon Ewo justert i teksten.

’Det refererte avsnittet om Gunnar Sønsteby er erstattet med følgende tekst: «Etter krigen har historikere vært uenige om hvor mye hjemmestyrkene visste om at jødene skulle arresteres. Noen hevder at de visste dette i god tid på forhånd, men at de gjorde lite. Andre historikere mener at ingen i hjemmestyrkenes ledelse helt forsto hvilke dystre planer tyskerne hadde.»

Forhåpentlig vil vi i fremtiden forstå mer om hva som skjedde i dette mest dystre kapittelet av Norges historie.

Les også

  1. Hva skjer når et forlag ikke lytter til faghistorikerne og gjeldende forskning?

Les mer om

  1. Andre verdenskrig