Skolen er altfor viktig til at lærerorganisasjonene alene skal få bestemme innholdet

  • Gunnar Østgaard
    Gunnar Østgaard
    Siviløkonom NHH, grunnlegger og styreleder Trondheim Montessori-skole
Det er bra vi har en minister som tør å tenke utenfor boksen, og som utfordrer etablerte sannheter, skriver innleggsforfatteren om kunnskapsminister Guri Melby (bildet).

Guri Melby har tatt tak i et overmodent behov for å oppdatere skolen.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Kunnskapsminister Guri Melby (V) lanserte sist uke en stortingsmelding om videregående opplæring. Hun sier fokuset er «å styrke den kritiske tenkningen og dybdeforståelsen, forstå tiden vi lever i og være forberedt på fremtiden».

Melby har tatt tak i et overmodent behov for å oppdatere skolen.

Fremtidens arbeidstagere bifaller Lex Melby. Desto tristere er det å bivåne tsunamien av motstand fra lærernes interesseorganisasjoner.

De synes å være mest opptatte av å forgylle de dels utdaterte fagene som lærerne i dag forkynner.

Det vises til den pågående «fagfornyelsen», en perestrojka i regi av lærerorganisasjonene, som følgelig ikke medførte et eneste nytt fag i skolen, eller at noen av de mindre relevante fagene ble tatt bort.

Mye tyder på at kompetansen skolen gir, ikke er tilpasset samfunns- og arbeidsliv.

Dreper kreativitet

Funnene til dr. Yong Zhao viser en omvendt korrelasjon mellom innovasjon og entreprenørskap og resultatene på de internasjonale testene PISA og TIMSS.

Og ifølge dr. David Suzuki fyller vi elevenes hode med informasjon i stedet for å lære dem å bruke hjernen.

Og i verdens mest sette video på TED sier Sir Ken Robinson at skolen dreper kreativitet. Han ser også ADHD-epidemien i sammenheng med tilbakestående undervisning – ikke mangler hos elevene.

En av Skandinavias ledende forskere på området, Line Lerche Mørck ved Aarhus universitet, bekrefter at Sir Kens kritikk like godt kunne være rettet mot oss i Skandinavia. «Vi putter elever inn i den ene enden, forsøker å fylle hodene deres med boklig kunnskap og håper det kommer fornuftige samfunnsborgere ut i den andre enden.»

Modernisere egen undervisning

Norsk skole lever ikke i et vakuum, men i en tid preget av raske endringer, eksponentiell vekst i kunnskap og informasjon, nye læringsformer, ny teknologi, nettets økte tilgjengelighet og global samhandling.

Hvis ikke utdanningssystemet forstår at dette åpner muligheter for læring, på og utenfor skolen, kan skolen risikere å bli like utdatert for læring som platebutikken er blitt for musikk.

Fra å være en tilnærmet monopolist i kunnskapsformidling må skolen modernisere egen undervisning med et konstant blikk på de læringsformer og -teknologier som utvikler seg utenfor.

Mer relevant innhold

Paypals grunnlegger Peter Thiel svarer med et «dropout»-stipend som betaler ungdom for å hoppe av studier – en ekstrem reaksjon på den manglende relevansen til skolesystemet.

Thiel hevder, som sir Ken, at skolen ødelegger skaperkraft og innovasjonslyst. At den er mer opptatt av konformitet og likhet enn av å bygge selvtillit og mennesker som lærer å gå sine egne veier.

Hva vil et mer relevant innhold i skolen kunne bety for det frafallet vi i dag har i videregående skole og på universitetene? Det er et frafall som koster samfunnet 16,2 milliarder pr. år.

Tenke utenfor boksen

Skolen er altfor viktig, for samfunnet og for næringslivet, så vel som for elever og foreldre, til at lærerorganisasjonene alene skal få bestemme innholdet i skolen.

Det er bra vi har en minister som tør å tenke utenfor boksen, og som utfordrer etablerte sannheter – slik at vi kan få en skolehverdag hvor det elevene lærer, oppleves som viktig og nyttig.