Debatt

Giskes digitalisering

  • Frode Bakken
Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Informasjon. Kulturminister Trond Giske er inne i sluttspurten av denne stortingsperioden og kvitterer ut de siste saksområdene for sitt departement. Det klarer han med glans i digitaliseringsmeldingen. Giske videreutvikler tankene i IKT-meldingen – «Eit Informasjonssamfunn for alle» fra fornyingsminister Heidi Grande Røys om den «digitale allmenningen» på arkiv-, bibliotek— og museumsfeltet.

Mye nytt.

For første gang på mange år har en norsk regjering samlet seg om radikale grep på dette området. Det er et vanskelig politisk farvann – preget av økende kommersialisering, nye kommunikasjonsmetoder, konvergering av medier – ofte i kombinasjon med en demontering av samfunnsinstitusjoner og samfunnsoppgaver.

Giske legger opp til at staten både skal finansiere de viktige delene av digitaliseringen i en kulturarvsammenheng og sitte i førersetet i politikkutformingen.

Kommersiell arena.

Trond Giske er knivskarp i sin grensedragning overfor den kommersielle digitale arena: «Den kommersielle distribusjon av kulturprodukter ved bruk av IKT er imidlertid ikke tema». (side 9 i meldingen). Budskapet har Giske proklamert allerede sommeren 2008 og dette har nok sakte, men sikkert kommet som en skuffelse på de sentralt plasserte aktørene i Kulturdepartementet (tidligere departementsråd Helge Sønneland) og i andre kretser (bl.a. professor Jon Bing i utredningen «Rettslige konsekvenser av digitalisering» fra 1995 – bestillingsverk Kulturdepartementet) som har ønsket en helt annen profil på digitaliseringen med åpning for sluttbrukerbetaling av digitale eksemplar med bibliotekene som utsalgssteder.

Gratisprinsippet.

Giske og kretsen rundt ham har vært glassklar på at disse satsingene dreier seg om en videreutvikling av gratisprinsippet – fri og gratis tilgang. NFF og Kopinor-kretsen er nok ikke så berørt av dette i og med at en realisering av planene om bokhylla.no vil innebære et kraftig tilskudd til inntektsporteføljen til Kopinor.

Rettigheter.

Og Giske følger opp en lang norsk tradisjon med at rettighetshaverne får godt betalt. Tilgang på nettet skal være gratis for sluttbrukeren, påpeker meldingen. Hvis materialet er falt i det fri etter åndsverkloven, skal materialet kunne lastes ned, skrives ut osv. uten begrensninger. For rettighetsbeskyttet materiale er det begrensninger, men likevel slik at dette er tilgjengelig for den enkelte borger. Staten skal betale betydelige summer for dette årlig – men det klarer nok den norske staten uten store problemer.

Les mer om

  1. Debatt