Debatt

Jo, elektrifisering har en global klimaeffekt

  • Haakon Riekeles
    Haakon Riekeles
    Samfunnsøkonom
Om elektrifisering er god klimapolitikk, er et kostnadsspørsmål, skriver innleggsforfatteren.

Når energidirektør Kjetil Lund påstår noe annet, er det en feilslutning.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Påstanden om at elektrifisering av oljeplattformer ikke har global klimaeffekt er en gjenganger. Sist ut er vassdrags- og energidirektør (NVE) Kjetil Lund.

I kronikken «Vi må utnytte kraftnettet bedre» skriver han at den globale effekten ikke er opplagt. Det er fordi gassen som ikke brukes på oljeplattformene, vil bli eksportert og gi utslipp andre steder.

I Dagsnytt 18 utdypet han og sammenlignet det med Yaras planer om å elektrifisere ammoniakkproduksjon på Herøya. Det etterlatte inntrykket er at sistnevnte åpenbart er bedre.

Feilslutning

Det er merkelig. I begge tilfeller erstattes gass med elektrisk kraft. Gassen som ikke blir brukt på Herøya etter elektrifisering, blir også solgt et annet sted og gir utslipp der.

Resonnementet gjelder alle tiltak som kutter bruk av fossil energi, om det så er elbiler, forbud mot oljefyr eller færre flyreiser.

Det betyr ikke at klimatiltak har null effekt.

Haakon Riekeles (bildet) er samfunnsøkonom og nestleder i Oslo Venstre.

Feilslutningen kommer av at man kun ser på etterspørselen. Mindre bruk av fossil energi ett sted vil ha en effekt på pris og øke bruk andre steder.

Men effekten på pris vil også redusere tilbudet. Gassen som frigjøres av elektrifisering, går delvis til økt forbruk andre steder og delvis til å fortrenge annen gass i markedet. Hvilken effekt som er sterkest, avhenger av om tilbud eller etterspørsel reagerer mest på pris.

Et speilbilde

Kritikken av elektrifisering er speilbildet av debatten om reduksjon i norsk oljeproduksjon av klimahensyn.

Hvis tilbudet reagerer lite på pris, så er kutt i olje- og gassproduksjon effektivt og elektrifisering lite effektivt. Vice versa hvis tilbudet reagerer mye (eller etterspørselen reagerer lite).

Statistisk sentralbyrå (SSB ) har anslått at ved kutt i norsk oljeproduksjon forsvinner to tredjedeler av effekten på grunn av økt produksjon i resten av verden. Det tilsier at den globale effekten av elektrifisering er rundt to tredjedeler av effekten vi ser i Norge.

Noen mener SSB overvurderer effekten av å redusere tilbudet av olje, fordi andre produsenter raskt tilpasser seg. I så fall er nettoeffekten av etterspørselstiltak som elektrifisering desto større.

Uansett gir det ikke mening å si, som Frp ofte gjør, at både elektrifisering og oljekutt har null klimaeffekt. Det ene utelukker det andre.

Kritikken av elektrifisering er speilbildet av debatten om reduksjon i norsk oljeproduksjon av klimahensyn, skriver innleggsforfatteren. Illustrasjonsbilde av Valhall-feltet i Nordsjøen.

Et kostnadsspørsmål

Om elektrifisering er god klimapolitikk, er et kostnadsspørsmål.

Er det lønnsomt for Yara å elektrifisere med en pris på utslipp på 300 kr/tonn, mens oljen vil elektrifisere fordi de må betale 2000 kr/tonn, så bør førstnevnte prioriteres.

Hvis begge trenger at staten tar nesten hele regningen, er ikke prioriteringen åpenbar.

Men våre klimamål vil også kreve noen dyre tiltak. Da er det uklokt kategorisk å avvise elektrifisering basert på feil om globale effekter.


  • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Elektrifisering
  2. Klimapolitikk