Heldigital eksamen er en ulykke for mattefaget

De som taper mest på omleggingen av eksamensformen, er elevene.

Omleggingen av eksamen innebærer en stor endring av fagets innhold, skriver innleggsforfatteren.
  • Per Roar Ekeland
Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Matematikkeksamen blir heldigital fra våren 2021. Det har Utdanningsdirektoratet i høst gitt landets videregående skoler beskjed om.

For utenforstående kan omleggingen fortone seg som en praktisk modernisering. Noe som gjør det lettere å administrere eksamen for skoler og eksamenskontorer. En enkel justering for å gjøre matematikkfaget mer tidsriktig. I virkeligheten er dette den mest dramatiske endringen av matematikkfaget i norsk skole noensinne.

Omleggingen av eksamen innebærer nemlig en stor endring av fagets innhold.

I lang tid har universiteter og høyskoler etterlyst bedre kunnskap og kompetanse i grunnleggende matematiske ferdigheter hos elever som fullfører videregående skole. Nå tar Utdanningsdirektoratet et sjumilssteg i motsatt retning.

Fra balansegang til enveiskjøring

Frem til nå har eksamen vært organisert med en papirbasert del uten hjelpemidler og en digital del med hjelpemidler.

I den første delen har grunnleggende regneferdigheter og matematisk kompetanse stått i fokus. I den andre delen har elevene kunnet bruke matematisk programvare. Fokuset har derfor vært å vurdere om elevene kan anvende programmene på mer komplekse problemer og utforske og tolke svarene som programmene gir.

Nå skal alt bli digitalt. Dermed må lærerne fase ut treningen i grunnleggende matematikk. Dét til fordel for å kunne skrive matematisk tekst i Word, analysere problemer med matematikkprogrammer, reflektere over matematiske tekster og så videre.

Skolens oppgave er å bygge opp elevenes matematikkforståelse. Her bygger man ut de øverste etasjene i bygget, samtidig som grunnmuren og kjelleren fjernes.

Ikke forankret i Skole-Norge

Omleggingen skjer uten forankring i skoleverket eller utdanningsløpet for øvrig. Det foreligger ikke skoleforskning som konkluderer med at dette er riktig medisin for matematikkfaget i norsk videregående skole.

Omleggingen skjer også etter at læreplanene har vært ute til utallige høringsrunder. Skolene har der samvittighetsfullt gitt sine tilbakemeldinger. De har vært intetanende om elefanten i rommet - en omlegging av eksamen med langt mer dramatiske konsekvenser.

Til alt overmål skjer denne omleggingen etter at forlag og lærebokforfattere har fullført prosessen med å utvikle de nye læreverkene i matematikk. Resultatet er at de nye lærebøkene som er tatt i bruk i høst, er tilpasset gammel eksamensform.

Elevene blir taperne

Utdanningsdirektoratet har gått frem på en kritikkverdig måte. De som taper mest på omleggingen av eksamensformen, er elevene. De vil ikke få et godt faglig fundament å bygge videre på i matematikk.

Omleggingen er derfor en ulykke for matematikkfaget og for norske ungdommers realfagskompetanse.

Digitaliseringsentusiasmen har vunnet frem, mens den grunnleggende matematikken ligger i ruiner.