Når kommer et dementi av Michelets påstander om hjemmefronten?

Innleggsforfatteren hevder at Marte Michelet (bildet) manipulerer og utelater sentrale opplysninger i sin bok «Hva visste hjemmefronten?»

Og når kommer en beklagelse til Alf T. Pettersens etterkommere?

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Med den nye boken Rapport frå ein gjennomgang av Hva visste hjemmefronten? viser historikerne Mats Tangestuen, Bjarte Bruland og Else B. Berggren på mønstergyldig vis hvordan Marte Michelet konstruerer en fortelling som i skremmende høy grad mangler kildemessig belegg. Forfatterne vier et langt kapittel til Michelets anklager mot operasjonen Carl Fredriksens Transport og lederen Alf T. Pettersen.

Av uforståelige grunner går Michelet særlig brutalt til verks mot motstandsmannen som reddet livet til mellom 800 og 900 personer ved å få dem over til Sverige. Ifølge Michelet skal Pettersen ha sluttet i politiet for å kjøre flyktninger av ren profitthunger.

Den nye boken kildebelegger det mange av oss hele tiden har visst: Pettersen ble sagt opp fordi han ikke var nazivennlig nok. Det kan man se av et dokument som er tilgjengelig i politiets arkiver. Dette er bare én av mange hårreisende beskyldninger mot Pettersen som enkelt lar seg tilbakevise.

Falske kilder

Noen av oss som reagerte på usannhetene i Michelets bok, fikk høre at det nok var «sårt» å få sine helter revet ned av pidestallen. Selvsagt har dette vært en påkjenning for etterkommerne. De vokste opp med foreldre som var sterkt preget av det de utsatte seg for under operasjonen.

Men grunnen til belastningen er jo at påstandene hos Michelet er fullstendig usanne. Det er ikke snakk om å tolke kilder ulikt, men om å manipulere dem og utelate sentrale opplysninger. Som når Michelet fremstiller det slik at personer i Carl Fredriksens Transport skal ha hvitvasket penger i utlandet.

Prisbelønnet

Hva visste hjemmefronten? fikk Bokhandlerforeningens sakprosapris. I begrunnelsen står det blant annet at boken har karakter og ethos, og at «kravene til etterrettelighet og substans (er) av stor betydning».

Juryen ble ledet av Espen Søbye. Altså en mann som har fremhevet betydningen av at en som skriver om virkelige mennesker, skal vise hva som finnes i arkivet. Ikke hva arkivaren mener om det aktuelle dokumentet.

Er det ikke nettopp denne tesen Michelet synder mot? For meg virker det åpenbart at juryen, som så mange andre, har slukt rått et narrativ som det nå ettertrykkelig er vist at er spekket med usanne påstander, og som nettopp mangler ethos.

Når kommer et offentlig dementi fra forfatter, forlag og prisutdelere? Når kommer en beklagelse til Alf T. Pettersens etterkommere?

Hilde Vesaas har skrevet boken Carl Fredriksens Transport.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.