Debatt

Kort sagt, mandag 16. november

  • Debattredaksjonen

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg. Foto: FOTO: Ketil Blom Haugstulen / Ellen Eriksen

Klimakrise. Ulv. Intervjuteknikk i NRK. Gamle Tana bru. Norges største fengsel. Her er dagens kortinnlegg!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Det er ingen klimakrise

Kjære Simen Velle, da jeg leste ditt kortinnlegg i Aftenposten, ble jeg litt trist til sinns. Det at 1. nestformann i Viken FPU har latt seg forlede til å tro at CO2 har nevneverdig innvirkning på noe så stort som klodens klima, var trist. Setningen «Din fornektelse av et nærmest samlet forskersamfunn», viser at Simen tar feil.

I «European Climate Declaration» fra 2019 med tittelen «There is no climate emergency» har 500 navngitte vitenskapsfolk, de fleste med professortitler, klargjort at det ikke er noen klimakrise. Jeg har alle navn og navn på rundt 20 nettsteder som i hovedsak sier det samme. Velle og andre viser til det byråkratisk sammensatte FNs Klimapanel, nesten aldri til navngitte vitenskapsfolk.

Hvis klimaalarmistene hadde levd i eventyret om «Keiserens nye klær», ville de stått i første rekke og tiljublet de nye flotte og fargerike klærne til keiseren.

Carl I. Hagen, Frp


Ulveprioriteringer

Aftenposten stiller 11. november nesten en helside til disposisjon for et innlegg om «Den store ulvebløffen». Forfatteren påberoper seg mangeårig erfaring med ulv for å tilbakevise at ulven påfører folk i distriktene store påkjenninger og ødelegger næringer. Det gjør han ved å analysere filmopptak som han har gjort i Elverum.

Han har blant annet filmet en ulveflokk med unger av året, og skriver: «Som man kan se, finnes det ikke tegn på annet enn frykt for å bli eksponert for mennesker. Lek og barnslig adferd er lagt til side.» Her må mennesket vike for ikke å forstyrre barneleken.

Forfatteren mener også å kunne føre bevis for at blåbær er en viktig del av kostholdet for ulver. Dette begrunner han med at billedmateriale viser hvordan en slik blåbærspisende ulv har lagt på seg etter en beiteperiode på noen dager.

Selv leter jeg forgjeves etter forklaringer på hvorfor husdyrnæringen, som i sin tid skapte bosettingen i min hjembygd, nå er nesten helt utryddet. Mens samme næring ennå holder stand 15 mil lenger nord, hvor de langt på vei har lykkes med å holde ulven unna. Men det er visst mindre interessant.

Bjørn Skåret, Trysil


Intetsigende intervjuteknikk

Hvor lenge skal NRK fortsette å la flere av sine journalister gis lov til å spørre «Hvor viktig er» når svaret som regel er «Veldig viktig»? Og «Hva betyr» når svaret som regel er «Betyr veldig mye»? Oppdager ikke NRK-ansatte selv at svaret er intetsigende?

Det finnes andre måter å intervjue en person på enn å starte med et spørreord. Denne formen for nyhetsformidling forekommer særlig i nyhetsprogrammer i radio og fjernsyn.

NRK bør børste støvet av avdelingen for intervjuteknikk og la nye krefter slippe til. Lytt til de gode journalistene i NRK som vinkler sakene slik at vi seere og lyttere blir opplyst og klokere.

Torgrim Rolfsen, Drøbak


Gamle Tana bru blir ikke fredet

Børre St. Børresen fra Aksjonsgruppa for bevaring av Gamle Tana bru spør i Aftenposten hvorfor broen ikke er fredet. Den ble bygget like etter krigen. Den opprinnelige broen ble sprengt som en del av tyskernes tilbaketrekning i 1944. Mye av materialene ble gjenbrukt.

Vern er vurdert i forbindelse med landsverneplan for Statens vegvesen. En landsverneplan er en oversikt over verneverdige eiendommer i statlig eie. Statens vegvesen velger ut kandidater til fredning i dialog med Riksantikvaren. Gamle Tana bru ble ikke foreslått vernet.

I arbeidet med reguleringsplan for ny vei og bro ble Gamle Tana brus verneverdi vurdert av Finnmark fylkeskommune og Statens vegvesen. Det ble besluttet at broen skulle rives.

Børresen omtaler satsingen på krigens kulturminner i 2015. Mange krigsminner ble registrert, og viktige fortellinger kom frem i lyset. Enkelte krigsminner ble meldt inn for fredning. Det ble ikke Gamle Tana bru.

I 2020 vurderte Riksantikvaren broen for fredning etter et privat initiativ. Ytterst få kulturminner fredes etter kulturminneloven. Vi vektlegger blant annet om verneverdiene er blitt vurdert i nylige planprosesser eller vernearbeider. De aller fleste krigsminner blir bevart gjennom lokalt vern i kommunene.

Gamle Tana bru forteller en viktig historie fra krigsårene i Finnmark. Riksantikvaren mener at det hadde vært positivt om man fant en løsning for vern av broen, men fredning er ikke riktig virkemiddel.

Turid Kolstadløkken, avdelingsdirektør, Riksantikvaren


Nei til Norges største fengsel på Bredtvet

Justisdepartementet og Statsbygg arbeider med planer for et nytt høysikkerhetsfengsel på Bredtvet, midt i hjertet av Groruddalen. I dag er det et lite kvinnefengsel på tomten. Som følge av behov for nytt fengsel i Oslo planlegges det å utvide til Norges største fengsel med inntil 400 innsatte.

Etableringen innebærer å rasere et naturområde midt i et tett bebygd område mellom Veitvet, Rødtvet og Kalbakken. Mange grøntområder må da vike for flere bygninger og høye gjerder, samt markant økning i trafikk.

Vi som bor i dalen, ønsker oss et inkluderende bomiljø med grøntområder og møteplasser. Groruddalen har allerede et frynsete rykte. Å erstatte et grøntområde med et fengsel av en slik størrelse, vil være ødeleggende for Groruddalssatsningen. Målsetningen er å styrke nærmiljøet og utvikle bedre oppvekstsvilkår. Det nytter ikke at politikerne kommer med fagre ord når handling viser at det ikke satses på dalen.

Bydelsutvalgene i Grorud og Bjerke, Plan- og bygningsetaten og Bymiljøetaten fraråder planene. Vi vil derfor utfordre politikerne til å vise at de faktisk satser på Groruddalen. Hør på oss, skrinlegg dagens planer.

Caroline Ringstad Schultz, på vegne av Nedre Kalbakken Borettslag, Akerli Borettslag, Solbakken Borettslag, Borettslag Vestre Veitvedt, Beverveien Borettslag


  • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Klimaendringer
  3. Ulv
  4. NRK
  5. Krigsminner