Debatt

Vet egentlig byantikvaren hva Arkitekturopprøret står for?

 • Saher Sourouri
  Saher Sourouri
  Psykolog og aktiv i Arkitekturopprøret
Arkitekturopprøret ønsker en byutvikling med plass til både modernistisk og ny tradisjonell arkitektur, skriver innleggsforfatteren. Her er Lindemannsgate 3 og 6.

Arkitekturopprøret er ikke imot nye modernistiske bygg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I et debattinnlegg 8. juli anklager byantikvar Janne Wilberg Arkitekturopprøret for å ville utradere modernistisk arkitektur. Det virker som byantikvaren ikke vet nok om hva opprøret står for.

Ønsket om å «utradere modernismen» er nemlig ingen steder å lese. Tvert imot har både jeg og andre som har uttalt seg på vegne av opprøret, gjentatte ganger sagt det motsatte.

Skeptisk til modernistisk ideologi

Senest for et par uker siden uttalte jeg til kulturavisen Subjekt at «det ville ha vært miljøfiendtlig og historieløst å rive all modernistisk arkitektur».

Opprøret er ikke engang imot nye modernistiske bygg.

Man ønsker en byutvikling med plass til både modernistisk og ny tradisjonell arkitektur. Men en slik type mangfold synes visst arkitekter og andre i bransjen er uakseptabelt.

Arkitekturopprøret er derimot skeptisk til modernistisk ideologi. Det er ikke det samme som å ville rive allerede eksisterende bygg.

Modernismen har siden 1920-tallet definert seg selv som den eneste sanne arkitekturen for vår tid. Men der de andre autoritære ideologiene fra samme tid har havnet på historiens skraphaug, lever modernismen videre blant arkitekter og andre i maktposisjoner.

Blottet for sjarm

Arkitekturopprøret er et estetisk opprør. Mennesker har behov for å oppleve skjønnhet i sine omgivelser. Når dette behovet ikke dekkes, oppstår mistrivsel og uhelse. Dette er godt dokumentert i forskningslitteraturen. Men estetikk er i dag fullstendig neglisjert i stedsutviklingen. Dette er årsaken til at debatten som opprøret har startet, har skapt så stort engasjement hos befolkningen.

Estetikk er i dag fullstendig neglisjert i stedsutviklingen

Arkitekten Adolf Loos var en av modernismens fedre. Han tok på begynnelsen av 1900-tallet til orde for at alt som ikke hadde med et byggs praktiske funksjon å gjøre, måtte fjernes. Loos hevdet at utsmykning og kunstnerisk bearbeidelse var for primitive sivilisasjoner.

Resultatet av denne typen tenkning er den pregløse arkitekturen som vi er vant til i dag: masseproduserte bygg blottet for sjarm.

For modernister er det mistenkelig å være opptatt av skjønnhet.

Tilbakemeldingene vi har fått fra folk, har vært overveldende positive

Forskning viser at denne typen arkitektur skaper mistrivsel og uhelse, mens varierte og utsmykkede bygg gjør oss lykkeligere. Det er i tillegg godt dokumentert at et flertall i befolkningen foretrekker tradisjonell arkitektur fremfor modernistisk.

Voksende støtte

Det bør bygges mer av den typen arkitektur som svært mange trives med. Men at Arkitekturopprøret har tatt til orde for det, faller imidlertid ikke i god jord hos de fleste arkitekter. De synes det er helt uakseptabelt og tyr til hersketeknikker om at tradisjonell arkitektur er «fortidig» eller «vulgær».

Denne typen holdninger gjennomsyrer Wilbergs kritikk av Arkitekturopprøret, der hun advarer mot «stilkopier av fortidens byggeskikk». Befolkningen skal påtvinges modernisme.

Arkitekturopprøret ønsker en stedsutvikling som er basert på forskning og reell brukermedvirkning. Gjennom debatten som opprøret har startet, har det oppstått et skille. Tilbakemeldingene vi har fått fra folk, har vært overveldende positive, mens arkitekter, utbyggere, politikere og mediene har vært negative.

Heldigvis opplever opprøret nå en voksende støtte fra både arkitekter og politikere.


 • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les også

 1. Bransjen strekker ut en hånd til arkitekturopprørerne

 2. Arkitekturopprørerne slakter det meste som er nytt. Men dette kan de leve med.

 3. Fint med arkitekturopprør. Men deltagerne må passe seg for å bli parodiske.

Les mer om

 1. Arkitektur
 2. Byplanlegging
 3. Byutvikling
 4. Oslo-byutvikling
 5. Oslo