Debatt

Sunn skattekonkurranse

 • >stortingsrepresentant (frp)
 • Gjermund Hagesæter<br

Det skapte liv da jeg hevdet at skatteparadisene har positive effekter.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I Aftenposten 4. mars kobler mine politiske motstandere utspillet opp mot noen av de uheldige sidene ved enkelte skatteparadiser, og jeg tar selvsagt avstand fra økonomisk kriminalitet og hvitvasking og terrorfinansiering. Bekjempe slik kriminalitet bør vi gjøre over alt, ikke bare i lavskatteland.

England og USA.

Finansminister Kristin Halvorsen (SV) hisser seg så mye opp over land med lav skatt at hun ikke klarer å forbinde dem med annet enn grov økonomisk kriminalitet, men fakta er at blant annet England og USA har trekk som går under definisjonen på skatteparadiser, uten at man kan beskylde disse landene for å fremme kriminalitet.

Jeg ønsker å sette fokus på de uheldige sidene ved høye skatter, som vi skal være glade for at skattekonkurransen bremser og noen ganger reduserer. Høy skatt hindrer produktiv adferd og viljen til å jobbe, ifølge studier fra blant annet Harward University. Dette er uheldig for Norge fordi skattegrunnlaget reduseres og behovet for overføringer fra staten opprettholdes, samtidig som vi trenger arbeidskraft.

Omfordeling.

Prisen på omfordeling er dessuten meget høy. Det må påføres drøye 4 kroner i tap på en med høy inntekt for å gi en person med lav inntekt 1 krone viser en dansk undersøkelse publisert av Rockwool Fondenes Forskningsenhed.

Når det gjelder skatteparadisenes positive ringvirkninger har Center for Freedom and Prosperity Foundation publisert en forskningsrapport som viser at skattekonkurranse fører til mer næringsvennlig politikk og bedre økonomiske prestasjoner. Rapporten påviser at skatteparadisene fungerer som en skatteeffektiv plattform for investeringer over landegrensene, de fører til økte investeringsmuligheter og de motiverer til en vekstfremmende skattepolitikk i land med høye skatter. Alt dette fører til økonomisk vekst, arbeidsplasser og velstand som vi alle burde være glade for.

 1. Les også

  Frps støtte til diktatorer

 2. Les også

  Europa er sinke

 3. Les også

  Lenge leve skatteparadisene

 4. Les også

  Skatteåpenhet for alle

Les mer om

 1. Debatt

Relevante artikler

 1. KOMMENTAR

  «Også Norge er et skatteparadis. Det er et stort problem.»

 2. NORGE

  Barnløse med høy lønn må betale hvis KrFs økning i barnetrygden går gjennom

 3. ØKONOMI

  Dette må du vite om skatteparadiser

 4. VERDEN

  Mens forskjellene skyter i været i USA, klarer Europa å holde igjen. Ikke alle tror det vil vare.

 5. POLITIKK

  SSB: Forskjellene øker med Solberg-regjeringens skattesystem

 6. DEBATT

  Respekt for land som treffer andre skattevalg