Som forfatter er jeg blitt utsatt for grove krenkelser. Og det forbeholder jeg meg retten til å bli utsatt for.

  • Linda May Kallestein
Kritikk er en risiko man må ta om man vil skape noe som skal ut til et publikum, skriver Linda May Kallestein.

Jeg hadde høsten fra helvete, ble latterliggjort og misforstått. Men ytringsfriheten må være vid.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I høst ble jeg krenket. TV-serien Atlantic Crossing, som jeg var medforfatter av, var gjenstand for krigsbokstaver i alle landets mediekanaler i flere uker.

Ikke bare var det serien som sådan som ble harselert med. Vi som sto bak, ble direkte latterliggjort. Et sted uttalte noen at det måtte vi tåle.

For meg var det rett og slett høsten fra helvete.

Man må tåle å føle seg emosjonelt krenket i det offentlige rom, selv om det kjennes fælt ut, mener Linda May Kallestein.

Det hjalp lite at folk rundt meg trøstet med at «all PR er god PR». (For nei, det er ikke det.) Og at «seertallene er veldig gode». (Hva hjelper det når jeg fremstilles som useriøs?) Eller «Du må ikke la det gå inn på deg, du skal være stolt over serien». (Det er jeg, men jeg får likevel ikke sove om natten.)

Dessverre er det ofte slik at det negative skygger for det positive.

Mange ropte, ingen lyttet

Oppmuntrende meldinger fra ukjente som koste seg med serien, var hyggelig å få. Det var ikke meldingene som hadde motsatt hensikt.

At noen bruker tid og krefter til å finne min kontaktinformasjon for å si noe positivt, setter jeg pris på. At noen gjør det samme for å spy galle, er rett og slett unødvendig. Det er å tråkke altfor langt. Det er krenkelse av privatlivets fred, som er noe ganske annet enn emosjonell krenkelse. Jeg løste det etter hvert ved å gjøre min private kontaktinformasjon så vanskelig å oppspore som mulig.

Jeg følte jeg skrek i motvind. Ingen ville lytte. Alt ble tolket i verste mening. Kunne noe vris på, ble det vridd på. Hvor banalt er det ikke at en TV-serie provoserte så mye samtidig som pandemien hadde krevd flere 100.000-talls liv, og sivil uro truet USA under presidentvalget?

En av demokratiets viktigste bærebjelker må ikke svekkes fordi noen føler seg tråkket på tærne.

Det ble tydelig for meg at enkelte som bestemte seg for å diskreditere og tråkke på oss, gjorde det mest for å tilfredsstille egen selvgodhet. Ikke fordi de egentlig brydde seg om det de mente var historisk ukorrekt. Hadde det vært deres hensikt, ville de ha invitert til saklig og gjensidig respektfull debatt om hvilke kilder og tolkninger av disse vi la til grunn for serien, en debatt jeg ville ønsket velkommen.

Dessverre ble rasjonell offentlig debatt i medier med størst publikum ofret for click-bait og useriøs uthenging av personer over sak.

Ytringsfriheten må være vid

Likevel er kritikk, også den som oppleves urettferdig, en risiko man må ta om man vil skape noe som skal ut til et publikum. Man må tåle å føle seg emosjonelt krenket i det offentlige rom, selv om det kjennes fælt ut. Ikke alle vil elske det man skaper. Det kan være at de fleste hater det. Eller at de som gjør det, skriker høyest.

Derimot skal ingen måtte tåle å bli hjemsøkt på sin private e-post og telefon. Eller uoppfordret oppsøkt hjemme eller på gaten. Det går et skarpt skille der. Og ingen skal måtte tåle å bli reelt truet. Det som er ulovlig, må politianmeldes.

Men så lenge det ikke er snakk om ekstreme overtramp og ulovlige handlinger, forbeholder jeg meg retten til å bli krenket.

Ytringsfriheten må være vid. En av demokratiets viktigste bærebjelker må ikke svekkes fordi noen føler seg tråkket på tærne.