Kort sagt, langfredag 15. april

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Overvåking. Nye OUS. Klimapolitikk. Dette er dagens kortinnlegg!

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Nå kan alle nordmenn være et mål

I sin kommentar «Mistenksomhetens lov» går Aftenpostens Harald Stanghelle langt i å anklage Høyre for å utfordre samfunnets liberale prinsipper. Men det er det ingen grunn til. Ingen skal masseovervåkes. Sikkerhetstjenesten skal ikke kneble folks ytringsfrihet.

Etterretning på norsk jord og kalkulerte cyberangrep på norske bedrifter, kommuner og offentlige institusjoner har tatt seg betraktelig opp. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har sagt at vi nå settes på en historisk prøve. Det er avgjørende at vi ikke stryker.

Truslene mot Norge er mindre synlige, men de er der.

Tiden er inne for å kriminalisere samarbeid med fremmed etterretning om å påvirke norske interesser. Det skal selvsagt fortsatt være lovlig, legitimt og forventet at våre borgere påvirker den allmenne meningsdannelsen ved å delta i samfunnsdebatten. Det er derimot ikke legitimt å gjøre det i samarbeid med fremmede makter til skade for norske interesser og vårt demokrati.

Jeg deler Stanghelles omsorg for de grunnleggende prinsipper for rettsstaten. Men samfunnet har også ansvar for å beskytte borgerne mot fremmede makter.

Sveinung Stensland, justispolitisk talsperson, Høyre


Hvem sikrer funksjonelle sykehus?

Debattinnlegget «Mangelfull medvirkning i Nye OUS truer pasientsikkerheten» er signert av verneombud og fagforeninger som representerer rundt 24.000 ansatte ved Oslo universitetssykehus (OUS).

Kommunikasjonsdirektør Børge Einrem ved OUS skriver at medvirkningen er «sterkere enn noen gang». Svaret tyder på at hovedpoenget vårt har gått ham hus forbi.

Bekymringen er knyttet til manglende faglig kvalitetssikring av planene for Nye OUS. Hvem har oversikt over helheten i prosjektet? Hvordan sikrer OUS at de nye sykehusene faktisk vil romme nødvendige funksjoner?

Pr. i dag vet vi ikke om identifiserte mangler som vil påvirke effektiv drift og pasientsikkerhet, vil bli løst. Ledelsen ved OUS redegjør i liten grad for sine vurderinger og valg av løsninger som klart avviker fra fagmiljøenes anbefalinger.

Uheldig utforming av nye sykehusbygg gir høyere driftskostnader på lang sikt. Med andre ord er det dårlig business både for OUS og samfunnet. Dette vil være til hinder for god pasientbehandling, godt arbeidsmiljø og god forskning og utdanning, som er samfunnsoppdraget til Norges største universitetssykehus.

Vi krever at mangler og bekymringer følges opp og resulterer i tilfredsstillende løsninger.

Marit Vindal Forslund, Legeforeningen

Anne Marit Wang Førland, Legeforeningen

Svein Erik Urstrømmen, Norsk sykepleierforbund

Bjørn Wølstad-Knudsen, Fagforbundet

Linda Møllersen, Forskerforbundet

Birgit Aanderaa, Norsk Psykologforening

Elizabeth Holtebekk, Norsk Fysioterapeutforbund

Leif Ståle Nævestad, Norsk Ergoterapeutforbund

Tonje S. Høyland, Den Norske Jordmorforening

Eli Benedikte Skorpen, Norsk Radiografforbund

Hanne Stenberg-Nilsen, Norges Farmaceutiske Forening

Anne Øslebø, Fellesorganisasjonen

Jonathan R. O. Faundez, Norsk ingeniør- og teknologorgansiasjon

Kajsa M. Liljefors, Delta

Anders Fredheim, Parat

Michael B. Lensing, Utdanningsforbundet

Line Blystad, Vernetjenesten

Espen Vollan, Vernetjenesten

Raymond Johansen er en jordnær klimapolitiker

Risikoen er høy. Det er dyrt. Oslo bokser over egen vektklasse. Det skriver kommentator Andreas Slettholm 7. april. Han er redd for at byrådsleder Raymond Johansen (Ap) går mot en mislykket månelanding med karbonfangst på Klemetsrudanlegget .

Risikoen ved Klemetsrudprosjektet er heldigvis lav. Det verste som kan skje, er at verden lærer noe nytt om teknologi, infrastruktur eller finansiering av klimakutt.

Oslo kommer til å kutte 17 prosent av de fossile utslippene. Ingen andre enkelttiltak kan konkurrere i effekt eller tempo. Europa har rundt 500 avfallsanlegg som Klemetsrud, så overføringsverdien er stor.

Karbonfangst og -lagring for avfall er ikke først og fremst et kommersielt industrieventyr. Det skal hindre klimakatastrofe. På samme måte sørger Renovasjonsetaten for at gatene, Oslomarka og Akerselva ikke renner over av søppel.

Prosjektet er grundig utredet og debattert. Nå har en byrådsleder brettet opp ermene og funnet en praktisk løsning på finansieringsproblemet. Da bør han slippe å bli holdt igjen av de som synes det er tryggest å sitte på gjerdet.

Olav Øye, rådgiver for klima og industri, Bellona