Milliardbeløp på T-bane for å spare Fornebu-beboere for 5–10 minutter? Jeg blir faktisk flau.

  • Lise Borchgrevink
Jeg skjønner ikke hvorfor vi skal bruke flere milliarder på Fornebubanen når vi allerede har så gode bussforbindelser, skriver debattanten. Bildet er tatt i 2022 og viser det som skal bli Fornebubanen.

Er dette virkelig nøye gjennomtenkt?

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Vi som bor på Fornebu, skal slippe kø og overfylte busser, sier de som kjemper for Fornebubanen. Det er en rørende omsorg. Men jeg har aldri opplevd hverken kø eller fulle busser inn til sentrum.

Jeg pleier selv å ta 28-bussen fra Fornebu til Majorstuen. Jeg bruker vel 20 minutter på å reise til jobb via Granfoss, Radiumhospitalet og Smestad. Med en T-bane ville turen mellom Fornebu og Majorstuen tatt 12 minutter.

Jeg tar også ofte 31-bussen fra Fornebu mot sentrum. Den bruker 13 minutter til Skøyen og 24 minutter til Nationaltheatret. 31-bussen går hele tiden, også om natten. En T-bane ville brukt ca. syv og åtte minutter til Skøyen.

Vi bruker milliardbeløp for å spare Fornebu-beboere for 5–10 minutter. Jeg tenker: Du verden, så god råd vi har i dette landet.

Mindre press på trafikken

Jeg blir faktisk litt flau. Jeg lurer på om dette er virkelig nøye gjennomtenkt? Er det kanskje noen som er feilinformert? Særlig når kostnadene nå har økt fra ca. 13 milliarder i 2013, til over 23 milliarder. Prisen kan nå bli så mye som 26,4 milliarder.

Vi skal bli flere beboere på Fornebu de neste årene. Men dersom vi dropper banen, blir det også bygget færre boliger, slik de opprinnelige planene tilsa. Da blir det også mindre press på trafikken.

Men hva med de mange som reiser ut til Fornebu om morgenen? De som jobber i selskaper som Telenor, Evry og Aker, som har sine hovedkontorer på Fornebu? Disse opplever nok fulle busser og kø til jobb og tilsvarende når de skal reise hjem fra jobb.

Men kan dette forsvare å bruke over 26 milliarder kroner? Ruter beregnet opprinnelig at Fornebubanen vil kunne ta vel 6000 passasjerer i timen, mens kommunen legger 8000 til grunn. I dag er det ca. 20.000 som jobber på Fornebu.

Man må uansett spre passasjerene.

Fornebubanen bør legges på is

Jeg mener man burde sette inn flere busser. Det burde også bygges flere sykkelfelt. Mange beboere på Fornebu sykler til jobb. Jeg pleier også å sykle på gode dager. En stund hadde vi også en båtrute mellom Fornebu og Aker brygge. Den bør gjerne innføres på nytt!

Jeg tror andre kan trenge pengene mer. Jeg har bodd både på øst- og vestsiden av byen. Jeg har sett pendlere som har det mye verre. Man kunne for eksempel gjort noe for de stakkarene som står og stanger i høyre felt i Granfosstunnelen. De som skal hente barn i barnehagen i Asker eller Bærum. Jeg ser dem fra 28-bussen på vei hjemover.

Jeg er glad det ikke er meg lenger.

Jeg skjønner ikke hvorfor vi skal bruke flere milliarder på Fornebubanen når vi allerede har så gode bussforbindelser. Jeg mener det beste vil være å skrote prosjektet og legge Fornebubanen på is.


Vil du delta i Oslo-debatten?
Har du noe på hjertet som du ønsker å dele? Send innlegget ditt til debatt@aftenposten.no.

Her finner du flere debattinnlegg om Oslo, og her kan du lese mer om hvordan du sender inn et debattinnlegg til oss.