Oslo svikter unge boligkjøpere

  • Nikolai Astrup
    Nikolai Astrup
Etter at de rødgrønne overtok, er det langt mellom de ambisiøse planene for å bygge nye boliger, skriver Nikolai Astrup. Bildet viser boligbygging på Ensjø.

Uten politikere som tar dette på alvor, risikerer vi at Oslo blir et nytt Manhattan – i boligpriser.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Gjennom liten vilje til å regulere nye boligområder har Oslos byråd bidratt til nye prisrekorder. Men i stedet for å bygge nok, vil de nå heller velge ut hvem som skal få bo i byen.

De høye boligprisene gjør at en nyutdannet sykepleier nå har råd til 1,3 prosent av boligene i Oslo.

Vi skjønner alle hovedårsaken til prisveksten: Det er altfor få ledige boliger sammenlignet med hvor mange som vil kjøpe. Uten politikere som tar dette på alvor, risikerer vi at Oslo blir et nytt Manhattan – i boligpriser.

De siste 20 årene har Oslo fått mange nye boligområder. Gjennom å flytte havnevirksomheten til Sjursøya fikk vi flere tusen nye leiligheter i Fjordbyen. Løren, Ensjø, Hasle, Ulven og Vollebekk er nye bydeler med mange tusen boliger i ulike størrelser.

Fortetting sørger for mange leiligheter tett på kollektivknutepunktene Skøyen, Nydalen og Røa. Men felles for disse store prosjektene er at de ble satt i gang under det borgerlige byrådet. Etter at de rødgrønne overtok, er det langt mellom de ambisiøse planene for å bygge nye boliger.

Siler ut folk

Mellom Skøyen og Lysaker er det et stort boligpotensial, men de rødgrønne vil ikke legge E18 i tunnel for å gjennomføre det, slik vi gjorde med Operatunnelen. I Groruddalen er det enorme muligheter for å bygge nye og varierte boligområder rundt bydelssentrene og kollektivstasjonene. Nesten ingenting skjer.

På de få stedene der det er aktivitet, tar det i gjennomsnitt fem år å få behandlet en reguleringsplan.

Byrådet snakker om området Gjersrud-Stensrud lengst sørøst i Oslo, men det vil neppe ha betydning før etter 2040. Det er ikke rart boligprisene går i været.

I stedet for å regulere og bygge nok vil byrådet begynne å sile ut hvilke mennesker som skal få bo i byen.

De vil ha en såkalt tredje boligsektor, der noen ikke-definerte grupper skal få leie leiligheter til lavere priser enn alle andre. Og gjerne til evig tid.

Men det blir ikke flere boliger i Oslo av det, og heller ikke lavere priser. Tvert imot kan de som ikke plukkes ut av byrådets kriterier, risikere at det blir enda sterkere konkurranse om de boligene som er tilgjengelig for resten av befolkningen.

De som blir valgt ut til den tredje boligsektoren, kan feire det som en lotterigevinst der og da, men de kan etter hvert oppleve det som en felle. De får ikke nyte godt av vekst i boligprisene, og de kan miste muligheten til å flytte dersom de får ny jobb eller familiesituasjonen endrer seg.

Milliarder i startlån

Vil vi heller hjelpe flere inn på det ordinære boligmarkedet. Siden 2013 har 50.000 husstander fått mer enn 60 milliarder kroner i startlån. Andelen bostedsløse er halvert siden 2012.

Vil vi ha flere ordninger som leie-til-eie, der ungdom starter som leietagere, men etter hvert kan kjøpe stadig større del av boligen. Nå foreslår vi at kommunene skal kunne kreve at en viss andel av boligene i nye prosjekter skal være leie-til-eie-boliger. Vi vil endre skatteloven slik at det kan bygges flere slike leiligheter, og vi har etablert et leie-til-eie-nettverk som skal fjerne andre barrierer for denne ordningen.

Men også disse boligene må bygges. Da trenger vi kommunepolitikere som setter seg høye mål for boligbygging, som spiller på lag med utbyggere og sørger for bygging i stedet for siling. Det vil også føre til at sykepleierne i Oslo kan få flere boliger å velge blant.