Debatt

Raseprofilering skjer også i Norge. Vi trenger en kvitteringsordning.

 • Ida Evita de Leon
  Leder i Black History Month Norway
 • Kai Andre Sunde
  Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)
En kvitteringsordning vil kunne gi ofrene for raseprofilering et bevis dersom de faktisk er blitt diskriminert, skriver innleggsforfatterne.

Ungdom med minoritetsbakgrunn skal ikke bli stoppet av politiet uten grunn.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Nylig ble det kjent at byrådet i Oslo ønsker å teste et prøveprosjekt med kvitteringsordning i hovedstaden. De har varslet at de vil søke om å få tillatelse fra staten.

Ordningen går ut på at du får en kvittering når du blir stoppet av politiet. Målet er at ordningen skal bidra til mindre stigmatisering av ungdom med minoritetsbakgrunn. Vi støtter byrådets forslag.

Økt mistillit til politiet

Forskning viser at minoritetsungdom oftere blir stoppet av politiet – uten at de blir forklart hvorfor.

Dette er et internasjonalt fenomen som blir kalt for raseprofilering. Norge kommer ikke utenom dette. Selv statsminister Erna Solberg (H) har vært klar på at etnisk profilering også finner sted her hjemme i Norge.

I tillegg har hele 29.000 signert under et opprop til støtte for en kvitteringsordning. Det viser hvor sterkt engasjement mange har rundt problematikken.

De som blir utsatt for raseprofilering, føler at de ikke har like mye plass og verdi i det offentlige rom som majoritetsbefolkningen. Slik systematisk offentlig diskriminering skaper traumer og kan også være retraumatiserende.

Ida Evita de Leon (t.v) og Kai Andre Sunde (t.h) er leder og nestleder i Black History Month Norway.

Videre fører denne systematiske diskrimineringen til forakt. Manglende begrunnelse for kontroll kan også bidra til økt mistillit til politiet.

Ifølge Justis- og beredskapsdepartementet er «folks tillit til politiet en forutsetning for politiets oppgaveløsning». Vi ser derfor svært alvorlig på fremtiden dersom politiet ikke tar tilbakemeldingene som de får, på alvor og møter disse med kunnskapsbasert praksis.

Krever strukturelle endringer

Vi stiller oss undrende til at Politiets Fellesforbund (PF) ikke ønsker seg en kvitteringsordning som er basert på data og statistikk. De mener at «dialogskapende arbeid er den rette veien å gå».

Etter flere år med dialog kan vi ikke se at dette har ført til noen reelle endringer. Dialog er subjektivt. Når problemet er strukturelt, trenger vi en annen tilnærming for å oppnå endring.

En kvitteringsordning vil kunne brukes til å utarbeide statistikk og analyser. Den vil også kunne måle politiets treffsikkerhet.

En kvitteringsordning vil kunne gi ofrene for raseprofilering et bevis dersom de faktisk er blitt diskriminert. Advokaten Awon Amidu er en av få som har klart å bevise dette. Han var blitt stoppet av politiet ti ganger over en femårsåperiode. Av disse var tre kontroller loggført hos politiet.

Diskrimeringsnemnda slo tidligere i år fast at Amidu var blitt diskriminert av politiet i Trondheim.

I en tid hvor tellbare mål og likeverdige offentlige tjenester anses som viktig, er det underlig at politiet ikke er underlagt en strengere loggføringsplikt.

Offentlige institusjoner og etater må journalføre hver minste lille detalj i sin virksomhet. Manglende loggføring av politikontroll er et problem. Kan det tenkes at politiet selv ikke vil bli kontrollert i sin kontrollvirksomhet?


 • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Vil du delta i Oslo-debatten?
Har du noe på hjertet som du ønsker å dele? Send innlegget ditt til debatt@aftenposten.no.

Her finner du flere debattinnlegg om Oslo, og her kan du lese mer om hvordan du sender inn et debattinnlegg til oss.

Les også

 1. For to måneder siden ble Mubarak Omer stoppet av politiet – igjen. Likestillingsombudet vil ha en kvitteringsordning for politisjekker.

 2. Det er i politiets interesse å vite om de driver med etnisk profilering | Maryam Iqbal Tahir

 3. Mener politiet stopper ungdom med minoritetsbakgrunn uten grunn. Vil teste omstridt ordning i Oslo.

Les mer om

 1. Diskriminering
 2. Oslo
 3. Politiet
 4. Raymond Johansen
 5. Oslodebatt