Store norske leksikon fraskriver seg ansvar

23 fagpersoner har sendt klage til Store norske leksikon og skrevet debattinnlegg i Aftenposten.

Sjefredaktøren i SNL tar ikke desinformasjon i leksikonet på alvor. Nå retter vi forespørselen til eierne av leksikonet: rektorer og ledere av andre kunnskapsinstitusjoner.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Vi registrerer at sjefredaktør Erik Bolstad i Store norske leksikon mener at det ikke er noen vesentlige problemer med deres artikler om kjønn og kjønnsidentitet. Dette er essensen av hans svar på vår klage. Bolstad strekker seg til å innrømme at noen av artiklene ikke «tar inn biologiske perspektiver i tilstrekkelig grad», men det er jo noe ganske annet enn å skrive ting som er direkte i strid med etablert og forskningsbasert kunnskap om biologi.

I Dagsnytt 18 hevdet Bolstad også at Esben Esther Pirelli Benestad, hovedforfatter av de fleste artiklene om kjønn, driver «forskning på kjønnsinkongruens» og derfor er kvalifisert til å skrive artiklene. Dette stemmer ikke. Hverken «kjønnsidentitet» eller kjønnsinkongruens inngår i Benestads få forskningsartikler.

Vi har tidligere gjennomgått publiseringslisten til den nå pensjonerte professoren ved sexologistudiet på Universitetet i Agder, og det finnes ingen artikler basert på analyse eller beskrivelser av egne data. Vi fant heller ingen relevante publikasjoner ved søk på PubMed (den internasjonale databasen for medisinsk forskning).

«Transpersoner er særlig utsatt for usaklige påstander og skjevt fremstilt forskning», avslutter Bolstad. Dette er en sterk påstand uten empirisk belegg. Er fakta om kjønn som biologisk binært «usaklige påstander», og hva slags forskning er skjevt fremstilt til transpersoners ulempe?

Siden sjefredaktøren i SNL ikke tar desinformasjon i leksikonet på alvor, retter vi nå forespørselen til eierne av leksikonet: rektorene ved samtlige universiteter og høyskoler i landet samt lederne av en lang rekke andre kunnskapsinstitusjoner som utgir leksikonet. Skal vår sektor fortsette å finansiere et leksikon som formidler feilaktig informasjon til befolkningen?