Debatt

Kort sagt, onsdag 15. desember

  • Debattredaksjonen
Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Barnehager og ME. Her er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Upresis om «konsernbidrag»

Siviløkonom og medlem av Velferdstjenesteutvalget Gøril Bjerkan har rett når hun i Aftenposten 10. desember skriver at «konsernbidrag» ikke er betaling for felles tjenester, for eksempel regnskapstjenester, i et barnehagekonsern. Slik betaling heter gjerne «administrasjonsbidrag».

Men Bjerkan er heller ikke særlig presis. Hun utelater hovedpoenget i det jeg ville ha frem, nemlig at «konsernbidrag» ikke er det samme som «profitt» eller utbytte.

Hun nevner deretter hva konsernbidrag er og kan brukes til, men forteller ikke alt. Hun har rett i at det kan brukes til (lovlig) skattetilpasning i et konsern eller til å øke muligheter for utbytte i andre deler av konsernet.

Det hun ikke forteller, er at konsernbidrag også kan brukes til å utjevne ressurser mellom barnehager som går økonomisk godt og barnehager som trenger kapital for å utvide, drive vedlikehold og leve videre.

Kristin Clemet, leder i Civita


Nice gir oss håp!

Den nye britiske veilederen for ME/CFS er ikke et resultat av press fra ME-grupperinger, slik Recovery Norges medlemmer hevder i sitt innlegg i Aftenposten 1. desember. Den er et resultat av tre år med grundig gjennomgang av forskningen på feltet.

Britiske helsemyndigheter (Nice) oppdaterte i høst sine retningslinjer for første gang på 13 år. Revideringen startet etter at USA fjernet gradert trening og kognitiv adferdsterapi som behandling mot ME i 2017. Et fagpanel hadde på oppdrag fra amerikanske helsemyndigheter gjennomgått 9000 forskningsartikler og konkludert med at ME er en «alvorlig, kronisk, kompleks, systemisk sykdom».

Nå har Nice kommet frem til samme konklusjon. De erkjenner pasientenes energisvikt og forverring etter aktivitet, og støtter ikke lenger psykosomatiske behandlinger som kur mot ME.

Vi finner det derfor oppsiktsvekkende at Recovery Norge, en organisasjon med 260 medlemmer, ønsker å heve seg over biomedisinsk forskning, andre lands myndigheter og ME-foreningens nærmere 6000 medlemmer.

Fakta er at de friskes stemmer overdøver de sykes. Mediene har vært fulle av friskes historier i årevis. De får fortelle sine historier til myndighetene, på legekonferanser og som brukerrepresentanter på mestringskurs. Samtidig blir vi presset til feil og potensielt skadelige behandlinger basert på deres erfaring.

Det finnes ingen evidensbasert behandling for ME i dag. I påvente av dette ber vi om et gjennomgripende kunnskapsløft i Helse-Norge. Vi kan ikke lenger utsettes for tiltak som gjør oss sykere. Heksejakten på oss kan ikke fortsette. Vi lever allerede med store lidelser og det harde ordskiftet er en vond tilleggsbelastning for barn og voksne.

Nå må debatten om psykisk/fysisk avsluttes, og det må godtas at det er ulike pasienter som får samme diagnose. Det som er «alvorlig og farlig» her, er at noen få fagpersoner og friske pasienter hevder å eie sannheten, mens de fortsetter å kjempe for behandlinger som skader andre.

Innlegget er signert av følgende: Aina Elle Nitteberg, Sissel Sunde, Lene Gustavsen, Hege Kristine Hult, Venke Midtlien, Jonas Raabjerg, May Iren Kapelrud, Kristin Syvertsen, Jørn Tore Haugen, Marianne Grøtte, Marit Hjelsvold, Sigrid Danielsen, Karin E. Wattum, Siv Moen, Merete Kristoffersen Graham Kathrin Storheil, Kristine Sørum, Irene Jæger Leiknes, Kristin Lyslo Pedersen Kristine Nilsen Oma, Stine Brendboe Kleven Vibeke Hulback, Ella Skogland, Elise Henriksen, Cecilie Venås Engebråten Marit Skotheim, Helge Sverre Risan, Ann Jeanette Lunde, Liv Cecilie Hauge, Maria Gulbrandsen, Ellen Kallevik, Ola Vold, Pernille Lindeman, Trine Helen Stenestø, Silje Gravingen, Terje Bård Hansen, Linda Hagen, Helge Johnstuen, Øistein Jansen, Ingrid Magnussen Bilstad Anette Gilje, Ann Line Løvli Bremseth Grete Budalen, Geir Berge, Ragnhild von Harling Lien, Trine Lundgreen Søberg Elisabeth Lykke, Herbro Cecilie Marie Teppen, Cilie Brandsegg, Benedikte Monrad-Krohn, Heidi Anita Hervik, Ingrid Anita Høstland, Hanne Lotherington Qvist, Turid Bratvoldengen, Ingvild Askeland Svendsen, Mikaela Gyldén, Irene Qvan, Mette Schøyen, Randi Hoftvedt, Liv Anne Bjurgren, Ada-Mari Sand Lien, Ann F, Hanne Sæther, Martine Nordal, Line Victoria Hopen, Helene Fredheim, Otilie Ravneng, Gro Anita Pettersen Strande Gunnar Gran, Astrid Mordal Gundersen Kristian Larsen, Per Arne Martinsen, Anne Trandum, Cathrine Teigen, Tonje Hansen, Lotte Ekhorn Gælok, Ellen V. Piro, Stine Aasheim, Hilde Christensen, Karen Korbu, Beate Stenkløv, Anita Marie Hermansen Inger Moberg, Marit Seielstad, Christine Bergesen, Monica Reppen, Ståle Holten, Åse Marie Lønning, Ina Malmstrøm, Dag Kvalvik, Camilla Koppang, Inger Johanne Sunde Torbjørg Veland, Synnøve Dyvik Løksli Marianne S Vedøy, Silje Haugen, Trine Vilfrida Lyngstad, Charlotte Winger, Merete Schierenbeck, Ingunn Wilson, Ingunn Gidske Sæther, Jorunn Langås Andreassen, Anne-Cathrine Rodriguez Rakel Lode, Beate Kristiansen, Lillian Elizabeth Morgan, Lise Lunde Brennhagen, Elizabeth Tunheim, Hilde Beate Ackermann, Elizabeth Brandvik Eikrem, Ann Kristin Sørbotten, Lisa Andersen, Ellisiv Eide Huseklepp, Line Haugen Skogen, Ann Elisabeth Foss Gravingen, Marianne Lavik, Sissel Røvik, Marit Vik Sæther, Stine Neerland Hartviksen, Carina Brekke, Ann-Louise Anderstig, Inger Cecilie Hågbo, Herdis Enger, Jorunn Langås Andreassen, Bente Simonsen Lejon, Elizabeth Lee Grongan, Cathrine Eide Westerby, Thomas Gerner, Alise Kallevik, Marianne Hille, Ingrid Sand, Elsa Helen Røed, Ann Mari van Achterberg, Line Fløtten, Malin Kjelsrud, Heidi Overrein, Blesha Bjørnsen, Jill Karin Aasgård, Maiken Grytdal, Trude Kristin Johansen, Eva Håvik, Mari Elise Borgersen, Einar Storlien, Morten Tore Thomassen, Mari Strøm-Rødseth, Anne Lise Broman, Silja Kolberg Haugen, Tina Grimsmo, Ingrid Sanne, Solveig Marie Østgulen, Linda Terese Grande Wien, Inger Johanne Pedersen, Rannei Dorthea Bøe Havik, Harald Eriksen, Anna Aasheim, Mona Drøivollsmo, Sissel Gran, Monica Strand Korgerud Merete Antonsen, Martin Qvist Giercksky, Irene Tostrup, Tone Fagerberg Lavik, Hege Hansen, Mette Holt, Bailey Lynn Farstad, Beryl Nordhus, Unni Bless, Kristin Dahl, Håkon Qvist Giercksky, Ida Beate Smetop Lunde, Rita Jacobsen Beck, Turid Huse, Ann Karin Søderlund, Anne Lund, Ingun Beate Pettersen Engelberg, Rita Haugen, Anne-Lise Sæther, Randi Breivik, Signe Cecilie Funnemark, Synnøve Johanne Rydningen, Randi Sæterdal Vik, Elin irene Lysa Heika, Grete Måsøy, Ingrid Øverås, Fam Mortensen, Cathrine Sinsen Watz, Bjørnar Tangen Olsen, Anne Cecilie Grønlie, Kitty Hofset, Kristine Maria Almås Kvig, Lena Marie Sand, Ann Elisabeth Caldecourt, Anne-Marthe Markussen, Pernille Ravneng, Rennei Olsen, Heidi Hansen, Reidun Gran Alkanger, Lene Antonsen, Anita Cathrine, Karoline Øiehaug Sæterøy, Kaja Heilo, Bodil Garlid Tenden, Tanja Birkeland, Linn Sjåfjell, Line Folkestad, Anita Sæløen Hop, Linn Kristin Aalmo, Karianne Ødegård, Benedikte Alida Indrebø, Helen Opheim Fanebust, Tone Hansen, Benedicte Kahrs, Susanne Hov, Ann Karin Matberg, Helene Bach, Marius Helgeland, Veronica Skarsgaard, Johanne Sivertsen, Emilie Brandshaug, Janne Huldra, Bjørg Bjørgum, Stine Moen, Amund Bugge, Karoline Tatjana Tønnesen, Hilde Grinde Huseby, Madeleine Finsås, Ann-Mari Thoresen, Bente Elvebu, Lise Arntzen Varan, Hanne Kringstad, Randi Lund Kjørren, Eline J Helgesen, Ståle Simon Sunde, Knut Mikael Dahl, Maria Agnalt, Jeanette Stigen Laxdal , Line M L Tander, Nicholas Reeve.


  • Følg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Barnehage
  3. ME