Debatt

Reis med ren samvittighet

 • Rådgiver I Wwf
 • Skribent
 • Forf>
 • Av <forf>andrew Kroglund<

Vår trang til å oppleve og utforske verden er blitt så stor at den truer reisemålene. Vi er i ferd med å reise Jorden i hjel.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

TA LOKALT ANSVAR. Siden 2002 har turistindustrien vokst med 23 prosent — den vil doble seg innen 2020. Det vil si 1,6 milliarder turister pr. år. Turistindustrien må reformeres for økt miljøbevissthet og sosialt engasjement.Definisjonen på økoturisme er "ansvarlig reiseadferd som bevarer miljøet og forbedrer forholdene for lokalbefolkningen". Hver femte turist i dag er en økoturist. Costa Rica, Kenya, Nepal og Sør-Afrika er vinnere i dette markedet. Det har begynt å bety noe for folk at pengene de legger igjen, går til et godt formål. Mange regjeringer har laget egne nasjonale strategier på området. Her hjemme har både GRIP (Stiftelsen for bærekraftig prodiksjon og forbruk), Innovasjon Norge og WWF deltatt i å utarbeide kriterier for norsk økoturisme.

Slitsomme beundrere

Oslo-deklarasjonen om økoturisme er nettopp publisert, basert på innspill fra den globale økoturismekonferansen i Oslo i mai med 460 delegater fra 72 land. Den understreker den viktige rollen økoturismen spiller i lokalt utviklingsarbeid. Deklarasjonen krever økt tilgang til prosjektmidler for fattigfolk, mer fokus på god jordbrukspraksis, rettferdig handel og bevaring av naturressurser. Særlig søkelys settes på kysten og havmiljøet.Deklarasjonen ber om en mer effektiv markedsføring av økoturisme og økt bevisstgjøring av bedrifters samfunnsansvar, alternativ transport, aktiv bruk av CO2-kvoter for å kompensere for egne utslipp, en større miljøbevissthet i den generelle turistbransjen, økt fokus på urbefolkning og mer vektlegging på lokal kontroll innen turismen.Dette er krevende fordringer, spesielt i utviklingsland. Også mange biologer ser problemer med den stadig økende økoturismen. I New Zealand har forskere observert at delfinene nærmest ble frenetiske når turistbåter lastet med delfinvenner var i nærheten. Hvalsafarier, som inkluderer å se på delfiner, er i dag en millionindustri. For 20 år siden var det en halv million mennesker verden over som så på hval; i dag er det ni millioner årlig som gjør det.

Bekjemper fattigdom

Turisme som industri er viktig for fattige land. Ifølge Verdensbankens notat "Tourism: An opportunity to unleash shared growth in Africa" opplever det afrikanske kontinentet den reneste turistboomen: I gjennomsnitt har landene sør for Sahara hatt en økning på 13 prosent pr. år i perioden 2000 til 2005. Reiselivsekspert Arild Molstad mener at Verdensbanken og de fleste andre bistandsorganisasjoner lenge har vært for tilbakeholdne med å bruke turisme som et verktøy til å bekjempe fattigdom. Afrikanske land tjente 21,5 milliarder dollar på turismen i 2005. Et land som Kenya tjente i 2005 rundt 579 millioner dollar på turisme, mens de fikk 768 millioner i bistand. Men flere flyreiser fører til mer klimautslipp. Paradokset er at mye av det vakre vi ser, i fremtiden i verste fall forsvinner i havet på grunn av vår egen utferdstrang. Reiser folk mindre, kan det samtidig bli en økonomisk katastrofe, spesielt for fattige land.

Viser vei

I Sverige har Star Tour hatt stor suksess med et miljøvennlig togcharter fra Malmö til Gardasjøen i Italia. Intrepid Travel, med hovedbase i Australia, selger ingen flybilletter for reiser kortere enn 700 kilometer, og det er obligatorisk med kjøp av CO2-kvoter. Alle turer lages i samarbeid med lokale organdistasjoner. I Costa Rica omtaler flyselskapet Nature Air seg som verdens første og eneste nullutslipps- flyselskap. De betaler costaricanske bønder 60 000 amerikanske dollar årlig for å plante og ta vare på skog for å kompensere for de 1,8 millioner liter drivstoff de forbruker i løpet av et år. Flere regnskogsland krever nå en utvidelse av Kyoto-protokollen etter 2012, som skal gi incentiver for å ta vare på tropeskogen. Ifølge Stern-rapporten står avskoging for 20 prosent av utslippet av klimagasser. Avskogingen de neste fire år vil tilsvare utslipp fra all flytrafikk historisk og frem til år 2025, om en legger dagens reisemønster til grunn. Å forhindre og reversere avskoging er derfor avgjørende for å redusere klimaendringene. Kanskje en forretningsidé for SAS?

Erobrer den siste villmark

Bare i juli i år vil økningen i antall passasjerer via Gardermoen stige med 90 000 fra juli i fjor. Mange av disse er økoturister. Det er bra, men økoturisme handler også om turismens erobringer av den siste villmark og de siste uberørte områder på kloden, med fare for påfølgende masseturisme. Dilemmaene reiseindustrien står overfor i dag, er globale - både reisende nordmenn og reisende kinesere må ta dette inn over seg.

Nyt med god samvittighet

Roald Amundsen var den første som gikk på ski til Sydpolen. Hvem blir den siste?For å redde selskapets økonomi skal Hurtigrutens nye eksplorerskip "Fram" frakte Turidter til Antarktis.Kanskje vi må innse at det ikke er en menneskerett å reise til enhver destinasjon på kloden. Økoturister redder ikke verden, men de er del av det nye etiske forbrukermennesket. Som vil nyte, men med god samvittighet. God tur!

Les mer om

 1. Debatt

Relevante artikler

 1. NORGE

  Equinor pålegger seg selv «CO₂-avgift» – skal betale millioner for å bevare regnskog

 2. VERDEN

  Naturperlen holder antall besøkende nede for å bevare miljøet. Presidenten vil åpne for masseturisme.

 3. ØKONOMI

  Nesten alle vil handle mindre for å redde klimaet, men bare halvparten vil ofre reiser

 4. VERDEN

  Ny Norad-rapport: Dobling i antall sultende etter koronapandemien

 5. ØKONOMI

  Penger fra safari-turister i Afrika går til skatteparadis i Karibia

 6. A-MAGASINET

  Familien droppet flyturene - nå går italiaferien på skinner