Debatt

Ja, språket er likeglad med de historiske forhold. Nettopp derfor må det tilpasses.

  • Eli Knøsen
    Eli Knøsen
    Fagdirektør i Likestillings- og diskrimineringsombudet
Språkaktivister med politisk korrekt sinnelag har overdrevne forestillinger om språkets muligheter til å påvirke virkeligheten, skrev Finn-Erik Vinje (bildet) i Aftenposten. Her får han svar.

Kampen handler ikke om drikkeglass som faktisk er av plast. La oss heller slå ned på ord som umyndiggjør mennesker.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.
Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

«Språkaktivister med politisk korrekt sinnelag har overdrevne forestillinger om språkets muligheter til å påvirke virkeligheten», skrev professor emeritus Finn-Erik Vinje i Aftenposten 30. desember.

I likhet med andre menneskelige oppfinnelser blir språket vårt utviklet i tråd med tiden vi lever i.

Noen av endringene skyldes grunnleggende respekt for dem språket rettes mot.

La meg derfor si noe om hvorfor ordvalg er viktig sett fra Likestillings- og diskrimineringsombudets side.

Må vises i språket

Vi kjenner allerede til innføringen av kjønnsnøytrale yrkestitler. For noen er dette meningsløst. Men ordvalgene er ikke uten betydning, som Språkrådet har poengtert. Og dersom endring i titler kan bidra til et mer mangfoldig yrkesliv, er språket viktig.

Språket har også en stor betydning knyttet til hvordan vi forstår noens funksjonsevne. Personer med eksempelvis nedsatt syn, som benytter rullestol, eller som har psykososiale utfordringer, har lenge vært fratatt en fullverdig mulighet til å delta i samfunnet.

Her har funksjonsevnen legitimert samfunnets diskriminering. Noen er forstått som farlige, sårbare eller verdiløse.

Vi må skille mellom individet og funksjonsvariasjoner på den ene siden, og de hindringene og holdninger som utestenger fra deltagelse, på den andre.

Skiftet må også komme til uttrykk i språket. Da må vi etablere et virkelighetsbilde som dem det gjelder, kjenner seg igjen i.

Umyndiggjør mennesker

Det er lov å være uenig i hvordan språket utvikler seg, og vi må legge til rette for en åpen debatt. Kampen står ikke om at en timinutters pause kalles et frikvarter, eller om at et drikkeglass er av plast.

La oss heller slå ned på ord som umyndiggjør mennesker.

En kan for eksempel hevde at det ikke ligger noe vondt i å kalle noen «krøpling», eller «invalid» (som fra engelsk betyr «uten verdi»). Men for de fleste er dette heldigvis uttrykk som er uakseptabelt å bruke. Fordi de har tatt både fornuften og språket til hjelp.


  • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les også

  1. Finn-Erik Vinjes kronikk: «Språket er likeglad med de historiske forhold»

  2. Hvorfor er det ikke akseptert å si «walla» på Dagsrevyen når dialekter er lov?

  3. Munch-malerier har navn som kan oppfattes som rasistiske. Nå ber museet om hjelp til å endre dem.

Les mer om

  1. Språk