De som venter på omlegging av eldreomsorgen i Oslo, venter forgjeves | James Stove Lorentzen

Byrådens retorikk innbyr dessverre ikke til samarbeid om eldreomsorgen, skriver James Stove Lorentzen.

Byråd Thorkildsen viderefører i all hovedsak eldrepolitikken fra forrige byråd.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Oslos pleietrengende eldre og deres pårørende lar seg neppe imponere av at byråd Inga Marte Thorkildsen (SV) på nytt bruker energi og spalteplass på å snakke ned eldreomsorgen, slik hun gjør i Aftenposten 2. august.

For det første er eldreomsorgen i Oslo i bedre stand enn byråden gir inntrykk av.

Den er helt i tet. For det andre tror jeg de som er avhengig av den, ønsker resultater og ikke kjekling mellom politikere.

Bare retorikken skiller

Jeg har forståelse for at byråden har et behov for å snakke opp seg selv etter den vanskelige starten hun har fått i sin nye karrière.

Særlig etter fadesen med prosessen rundt nedleggelsen av Furuset sykehjem og kravene om at private sykehjem må redusere bemanningen.

Jeg har derimot ingen forståelse for hennes stadige behov for å snakke ned sine forgjengere og bystyrevedtak selv SV har stilt seg bak.

James Stove Lorentzen.

I et intervju i Aftenposten i januar varslet Thorkildsen en omlegging av Oslos eldreomsorg. De som venter på den vil vente forgjeves.

Sannheten er at byråd Thorkildsen i all hovedsak viderefører eldrepolitikken fra det forrige byrådet. Det får hun seg ikke til å si offentlig, men hun bekrefter i et notat til Helse- og sosialkomiteen at den omtalte omleggingen ikke er mer enn «en konkretisering av vedtatte planer».

Det er med andre ord «Strategisk boligplan for eldre med hjelpebehov» vedtatt i fjor og «Nytt system for finansiering av sykehjemsplassene» vedtatt i 2014, med SVs stemmer, som ligger til grunn for byens eldrepolitikk.

I hovedsak er det nå kun retorikken som skiller, og byrådens retorikk innbyr dessverre ikke til samarbeid

Siden politikken ligger fast, – med unntak av byrådets ideologiske uvilje mot å la private slippe til – er det i hovedsak nå kun retorikken som skiller, og byrådens retorikk innbyr dessverre ikke til samarbeid.

Er ikke samfunnsfiender

Beboere og pårørende er i det store og hele godt fornøyd med Oslos eldreomsorg. Jeg mener det er et selvstendig poeng å gjenta denne kjensgjerningen, fordi det skaper trygghet for at alle skal få den pleie og omsorg de trenger når behovet melder seg.

Arbeidet for en bedre eldreomsorg er en kontinuerlig prosess.

Teknologiske fremskritt samt endrede behov og ønsker gjør at vi som politikere hele tiden fordomsfritt må lytte, lære og være åpne for nye tanker og ideer for å finne bedre aktiviteter og tjenester til de som trenger kommunens støtte.

Vi må med andre ord bruke mer energi på å gjøre tjenestene bedre, og mindre på å skylle på hverandre.

SV kan stole på at Høyre alltid stiller opp for å bidra til å utvikle eldreomsorgen til det bedre, enten inspirasjonen kommer fra private aktører eller offentlig sektor. Vi er også positive til ideen om en såkalt tillitsreform, enten ideen kommer fra Nederland eller Danmark.

Byråden appellerer i sitt innlegg til ærlighet, åpenhet og samarbeid for en bedre eldreomsorg. Høyre er beredt, men da bør hun i det videre arbeidet slutte å klage på sine forgjengere samt ta av seg de ideologiske brillene som gjør at hun ser dyktige private aktører innen eldreomsorgen som samfunnsfiender.

Les også

Les Thorkildsens innlegg: Fire punkter for en bedre eldreomsorg i Oslo

Få med deg og delta i debattene hos Aftenposten meninger påFacebook ogTwitter


Vi anbefaler også: