Bomskudd om Legeforeningen og fastlegeordningen

Kort sagt, tirsdag 21. mars.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I debatten mellom helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) og fastlege Kaveh Rashidi, som sitter i ministerens eget ekspertutvalg, kommer statsråden 16. mars med uriktige og lettvinte påstander om Legeforeningen og fastlegeordningen.

Det er svært gledelig at helseministeren omsider har fått friske midler til fastlegeordningen. Men det må være et gedigent paradoks for regjeringen at modellens innretning hverken er ønsket av fastlegene selv, representanter for kommunene eller fra medlemmer av helseministerens eget ekspertutvalg. Forskningen på feltet trekker heller ikke i statsrådens retning.

Legeforeningen, som Arbeiderpartiet, er en medlemsorganisasjon. Vårt mandat er blant annet å jobbe for en sterk allmennlegetjeneste til beste for både pasienter og leger, slik at befolkningens lovfestede rett til en fastlege er reell.

Å løse fastlegekrisen er et ansvar fastlegene og Legeforeningen har tatt hele veien. Det samme kan ikke sies om politikerne våre. I altfor mange år har tilstanden vært tverrpolitisk handlingslammelse, mens pasientkrisen i fastlegeordningen bare har eskalert.

At helseministeren nå forsøker å dreie fokus ved å konstruere en slags interessemotsetning mellom fastlegene og pasientene, er ikke bare simpel politisk retorikk, men direkte feil.

Vår bekymring og skepsis mot regjeringens modell er godt kjent – og godt fundert. Tilsvarende ordning er blitt forsøkt i Danmark uten hell. Dagens knekkpunktmodell som ble til i samarbeid med partene, gir langt større forutsigbarhet for fastlegene.

Vi undres derfor over at regjeringen har ignorert virkemidler som åpenbart har hatt rask positiv effekt, eksempelvis Tromsøs bruk av knekkpunkt.

Selv ikke regjeringens eget ekspertutvalg – hvor Rashidi altså sitter – fikk tid til å komme med sine råd og anbefalinger før innretningen på den nye modellen var et faktum.

Rundt 220.000 innbyggere står nå uten fastlege. Da har ikke regjeringen råd til å feile. Det blir derfor viktig med et konstruktivt og godt samarbeid fremover.

Anne-Karin Rime, president i Legeforeningen

Nils Kristian Klev, leder i Allmennlegeforeningen