Uriktige påstander om hemmelighold

Trude Vollheim er direktør i Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynet holder ikke kritikk hemmelig.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Under overskriften «Arbeidstilsynet holder kritikken fra ansatte hemmelig» kommer Aftenposten med påstander vi har behov for å korrigere.

Arbeidstilsynet holder ikke kritikk hemmelig. Vi har presentert tilbakemeldingene Aftenposten viser til, for alle lederne i etaten, tillitsvalgte og noen ansatte.

I forarbeidet til ny kommunikasjonsstrategi gjennomførte Arbeidstilsynet et innsiktsarbeid hvor vi blant annet kikket til andre lands arbeidstilsyn og andre etater. Kommunikasjonsbyrået Zynk snakket også med 36 ansatte og 30 eksterne interessenter for å finne ut hvor skoen trykker på intern og ekstern kommunikasjon.

Vi fikk mange ærlige tilbakemeldinger. Disse viser blant annet at vi bør jobbe bedre med internkommunikasjon og samhandling. Aftenposten gjengir tilbakemeldinger vi fikk, korrekt, og det er meninger vi tar på alvor og jobber med å bedre oss på.

Det er ikke i gjengivelsen av konkrete tilbakemeldinger Aftenposten bommer, men i påstanden om at vi har drevet med hemmelighold.

Ikke ferdig rapport

Funn fra samtalene med ansatte og eksterne interessenter ble presentert muntlig til tillitsvalgte, alle ledere og noen ansatte. Da ble det løftet frem en rekke sitater. Gode, illustrerende og tankevekkende innspill som satte i gang diskusjoner. Deretter skulle Zynk oppsummere essensen fra samtalene vi hadde hatt med interne og eksterne i en rapport.

Aftenposten går langt i å antyde at vi har bedt Zynk moderere tilbakemeldingene i rapporten. «Hemmelighold av ramsalt kritikk», skriver avisen. Dette stemmer ikke.

Vi har ikke gitt føringer om at sitater skal utelates, eller at kritikken skal dempes i sluttrapporten. Som Hans Olav Otterlei i Zynk sier i Aftenposten: «Disse var gjerne sitater som representerte ytterpunkter, som ikke nødvendigvis var representative for funnene og som krevde en muntlig forklaring og kontekst for å forstås riktig. Det er derfor hverken vanlig eller riktig å ta slike med i en sluttrapport som skal gi et balansert og utfyllende bilde av.»

Aftenposten hevder videre at selve rapporten fra interessentundersøkelsen er hemmeligholdt. Det er heller ikke riktig. Rapporten har ikke vært ferdigstilt. Det er årsaken til at den ikke er gjort tilgjengelig for alle i etaten. Vi har snakket om tilbakemeldingene, presentert deler av interessentundersøkelsen og involvert tillitsapparatet i prosessen. Men vi kan ikke publisere noe som ikke er ferdig.

Selektiv fremstilling

Når man skal jobbe med kommunikasjon og har gått gjennom en stor omorganisering, ligger det mye gull i få tak i de kritiske tilbakemeldingene.

Jeg er glad for å ha medarbeidere som opplever at de kan være helt ærlige om hvordan vi kan forbedre oss. Jeg er bekymret for at Aftenposten blåser opp en sak om tilbakemeldinger på kommunikasjon til å bli en sak om hvordan det står til i Arbeidstilsynet.

Når Aftenposten velger å være så selektiv med fakta i fremstillingen av en undersøkelse, er jeg forpliktet til å rette på bildet. Det er viktig for tilliten til Arbeidstilsynet, og det er viktig for alle mine dyktige medarbeidere som blir berørt, og som treffes av slike sterkt vinklede oppslag.