Høyres ungdomsskolereform: Nei, vi foreslår ikke karakterer fra 7. klasse

Kort sagt, søndag 22. januar.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

«Det er riktig å gi guttene et løft», mener Aftenposten på lederplass 18. januar. Lederartikkelen gir god støtte til retningen i Høyres ungdomsskolereform, men bommer på at Høyre vil innføre karakterer fra syvende klasse.

Her er en oppklaring om karakterer og fornyelse av ungdomsskolen.

I arbeidet med Høyres ungdomsskolereform har vi fordypet oss i kunnskap og forskning om skolen, og lyttet til skoleledere, lærere og elever. Ungdomsskolen er en kort og hektisk periode der mye skjer i ungdommenes liv. Elevene skal utvikle seg faglig og sosialt og ta valg om videre utdanning. Derfor vil vi teste ut fireårig ungdomsskole på skoler som allerede i dag har 1. til 10. trinn samlet.

Målet er at elevene skal få mer rom og tid til å finne seg til rette, utvikle seg faglig og sosialt. Vi åpner for forsøk, med følgeforskning, men vi foreslår ikke at elevene skal få karakterer tidligere enn i dag.

Det er fint å se at vi får støtte for tiltak som kan motvirke at guttene sakker akterut.

Jenter har i dag klart større sannsynlighet for å fullføre videregående enn gutter.

Noe av forklaringen er at for mange elever, spesielt gutter, starter på ungdomsskolen uten å kunne lese, skrive og regne godt nok. Det gir dem et dårligere utgangspunkt for å mestre ungdomsskolen og videregående. Derfor er intensivopplæring for elevene som blir hengende etter, viktig. Og vi vil legge til rette for en mer praktisk og variert undervisning.

Høyre legger frem 80 forslag for en fornyelse av ungdomsskolen. Vi håper flere vil diskutere disse, men det blir bedre diskusjon om vi forholder oss til det som er foreslått.

Jan Tore Sanner, skolepolitisk talsperson (H)