HC-parkering: Bymiljøetaten vil ha ein by for alle

Kort sagt, fredag 27. januar.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

For forflytningshemma med parkeringsløyve (HC-kort) er ikkje parkering eit gode, men naudsynt for å få kvardagen til å gå opp. Dette stadfesta Marit Halvorsen i sitt debattinnlegg i Aftenposten førre veke.

I Oslo sentrum har vi ikkje lengre «ordinær» gateparkering. Dette gjer HC-parkering svært viktig, og det er ikkje så enkelt å ha full oversikt over alle parkeringsplassane. Halvorsen har til dømes berre funne tre HC-plassar ved Operaen, men her er det seks plassar. Med mål om å gjere det enklare å finne parkering i Oslo har vi pussa opp kommunens HC-kart på nett og laga eigne HC-funksjonar i Bil i Oslo-appen. Å leite etter HC-parkering i Oslo skal ikkje vere jamgodt med å leite etter nåla i høystakken.

Vi vil ikkje snakke oss rundt at Halvorsen ønskjer meir HC-parkering. Bymiljøetaten er avhengig av at engasjerte personar som Halvorsen tek kontakt når det er behov for meir HC-parkering. Vi gjer faglege vurderingar av forslaga som kjem inn. Nokre gangar kan vi imøtekome dei, andre gangar ikkje.

Vi vil ha ein by med mangfald og som er tilgjengeleg for alle.

Sesilie Bjørdal, prosjektleiar Pilotprosjekt for HC-parkering, Oslo kommune bymiljøetaten

Ida Marie Kroknes Harms, spesialkonsulent universell utforming, Oslo kommune bymiljøetaten