Mulig å revidere patentavtale

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

U-land.Nobelprisvinner Joseph Stiglitz kritiserer patentavtalen, TRIPS, i Verdens handelsorganisasjon, WTO (Aftenposten, økonomidebatt 19. august). Stiglitz peker på at TRIPS kan hindre utvikling i u-landene. Løsningen er ifølge Stiglitz å avvikle TRIPS, og flytte forhandlingene til Verdensorganisasjonen for immaterialrett, WIPO. Argumentet til Stiglitz om at u-landenes stemmer blir hørt bedre i WIPO er ikke godt belagt: De mektigste statene rår grunnen også i WIPO. U-landene kan hindre vedtak, men får ikke gjennom avtaler mot i-landenes vilje. To forhandlingsprosesser i WIPO, om patentrettigheter og tradisjonell kunnskap viser dette.Hva gjelder en avvikling av TRIPS, er dette ikke realistisk. WTO bygger på et konsensusprinsipp, slik at en stat kan hindre vedtak. Likevel er det mulig å revidere TRIPS. U-land krever dette, for å sikre samsvar med bl.a. Konvensjonen om biologisk mangfold, CBD. Norge, som gjerne er brobygger mellom i-land og u-land i patentspørsmål, sitter foreløpig på gjerdet.Changemaker (Kirkens Nødhjelps ungdomsbevegelse) har en kampanje for at Norges mandat til ministerkonferansen i WTO i desember skal omfatte TRIPS. Representanter fra et flertall av partiene uttrykker støtte til kravene: 1) Revidering av en unntaksbestemmelse, artikkel 27.3(b), for å sikre urfolk og bønders interesser. 2) Forhåndssamtykke når oppfinnelsen er basert på biologiske ressurser. 3) Utbyttedeling når oppfinnelsen er kommersialisert. 4) Adgang til å unnta gener og celler fra patenterbarhet.Krav 2 og 3 er basert på CBD. Dersom slike prinsipper tas inn i TRIPS, skaper dette økt bevissthet om disse. Slik kan TRIPS skape tilnærming mellom rike og fattige land.Kampanjen til Changemaker fortjener støtte. Arbeidet med å bygge internasjonale allianser kan allerede nå starte hos den norske WTO-delegasjonen. Norge må bidra til å gi u-landene det de fortjener, og ikke bidra til at ressursene tappes uten at de sitter igjen med noen fordeler.