Politiet har ikke innført forbud mot koranbrenning

Cecilie Lilaas-Skari, konstituert politimester og Martin Strand, politiinspektør.

Oslo politidistrikt vurderte sikkerheten til ett konkret arrangement.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

De siste dagene har debatten om ytringsfrihet igjen blusset opp i norske aviser og på sosiale medier. Bakgrunnen er at Stopp islamiseringen av Norge (Sian) ikke fikk lov til å avholde en markering ved den tyrkiske ambassaden i Oslo forrige fredag.

Aftenpostens kommentator Frank Rossavik spør om Oslo politidistrikt hjelper den tyrkiske presidenten. Det er derfor behov for å klargjøre hvordan Oslo politidistrikt har vurdert saken.

Økt terrorfare

23. januar fikk Oslo politidistrikt en melding om at Sian ønsket å avholde en markering foran den tyrkiske ambassaden 3. februar. Politiet gir ikke tillatelse til markeringer, men har krav på å bli varslet i forkant.

Politiet har flere oppgaver ved politiske markeringer. Vi skal ivareta ro, orden og sikkerhet – og samtidig skal vi legge til rette for at hensynet til ytringsfriheten blir ivaretatt best mulig.

Kort tid før markeringen ble vi orientert om en trusselvurdering fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST). I den peker PST på at Norge kan bli mer aktuell i målbildet for ekstreme islamister. Den omtaler økt terrorfare i Norge, og den henviser til islamistiske miljøer i Norge.

På bakgrunn av informasjonen fra PST gjorde Oslo politidistrikt en egen vurdering av trusselbildet ved denne markeringen og sammenholdt informasjonen fra PST med egne opplysninger om potensielle trusler.

Oslo politidistrikt vil presisere at det ofte vil være en sammenheng mellom det generelle nasjonale og internasjonale trusselbildet og trusselbildet ved enkeltarrangementer. Økt internasjonal spenning og oppmerksomhet kan medføre en økt trussel mot konkrete arrangementer lokalt i Norge.

Uklart trusselbilde

Oslo politidistrikt konkluderte torsdag med at vi ikke kunne ivareta sikkerheten på en tilfredsstillende måte ved dette konkrete arrangementet. Det var særlig kombinasjonen av faren for alvorlige anslag og et uavklart trusselbilde som var avgjørende.

Oslo politidistrikt gjør alltid en vurdering av sikkerheten ved politiske markeringer. Enkelte arrangementer går uten tiltak fra politiet, andre krever mer planlegging og tiltak for at de skal være mulige å gjennomføres på en trygg og sikker måte.

Det er krevende å balansere sikkerheten opp mot ytringsfriheten

Politiet har adgang til å endre eller om nødvendig nekte et arrangement hvis tungtveiende sikkerhetshensyn tilsier det.

Det er krevende å balansere sikkerheten opp mot ytringsfriheten. Terskelen for å beslutte at en markering ikke kan finne sted, er høy og vil bare skje når det ikke er mulig å ivareta sikkerheten tilfredsstillende på noen annen måte.

Fortsatt lov å brenne koranen

Torsdag 2. februar informerte vi Sian om vår beslutning. Samme ettermiddag stilte vi opp til intervjuer for å svare på spørsmål fra pressen. I intervjuene slo vi fast at det å brenne koranen fortsatt er en lovlig politisk ytring i Norge.

Det vi har vurdert, er sikkerheten ved ett konkret arrangement. Det er fortsatt tillatt å brenne koranen i Norge, men i dette konkrete tilfellet måtte denne retten vike for hensynet til sikkerheten.