Farlig folkeopplysning

I verste fall kan slik folkeopplysning føre til at pasienter med alvorlig depresjon ikke oppsøker hjelp, skriver innleggsforfatterne.

NRK bør trå varsomt når de gir et bilde av at behandlingene for depresjon er udokumenterte og med liten effekt.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Folkeopplysningens episode «Psyk» tar for seg den økende forekomsten av psykiske plager hos unge.

Det som diskuteres i episoden, er viktig. Men det er en del vi i Nasjonalt kompetansenettverk for psykofarmaka til barn og unge reagerer på. Det diskuteres med sterke fagfolk innen feltet og presenteres gode poenger. Men vi reagerer på måten informasjonen blir fremstilt på. Det kan se ut til at underholdningsverdi trumfer faglighet.

NRK formidler et viktig budskap i at de psykiske plagene som mange unge kan føle på, ikke nødvendigvis trenger behandling. Folkeopplysningens skille mellom psykiske plager og psykisk sykdom er uklart og dermed vanskelig å forstå. Dette skillet er avgjørende for å forstå hvem som skal få behandling.

Medisin kan være avgjørende

Samtaleterapi er oftest hovedbehandlingen. Kun noen få vil trenge medisin i tillegg. For noen er medisin helt riktig og avgjørende for å bli frisk. Dette må ikke bagatelliseres. Behandling med medisin følges tett opp for å sørge for at effekten blir som forventet, og at bivirkninger håndteres.

Når programmet omtaler medisinene, stiller vi oss skeptisk til måten informasjonen blir presentert på. Vi tviler ikke på at opplysningene som presenteres, er riktige, men vinklingen gjør at det formidles halvsannheter, og nyanser neglisjeres.

Det kan se ut til at underholdningsverdi trumfer faglighet

Programmets rammer gir begrensninger. Men rammene rettferdiggjør ikke de mulige konsekvensene av de feilaktige fremstillingene: at de mest sårbare unge mister troen på at behandling kan hjelpe, og unnlater å søke hjelp.

Nyansene kommer ikke frem

Tre psykiatere blir intervjuet i løpet av bare 25 sekunder. De forklarer ulike synspunkter som programleder Andreas Wahl presenterer som motstridende.

Nyansene i behandling med medisin kommer ikke frem. Pasienter må behandles individuelt ut fra hvordan medisinen påvirker akkurat denne pasienten. Mennesket er komplekst, og mye påvirker hvordan en type medisin fungerer på akkurat dette individet. Det er en forutsetning å ta dette med i vurderingen for å kunne gi best mulig behandling.

Effekten av medisinen i studiene blir kritisert for å være lave, men effektmålene på antidepressive medisiner er tilsvarende det vi ser i andre medisinske spesialiteter.

Selv studien som episoden refererer til, viser til positiv effekt ved depresjon for alle antidepressive midler hos voksne. For barn og ungdom ser effektene noe annerledes ut, hvor ett antidepressiv er det eneste som viser klar effekt. Det er fordi studier på barn er blitt forsømt, og man har dermed få studier på effekt hos barn og unge.

Dilemmaet blir om vi skal vente på klare beviser, eller om vi hjelpe så godt vi kan i påvente av at forskningen skal ta igjen behovet.

Raner pasienter for håp

NRK bør trå varsomt når de gir et bilde av at behandlingene for depresjon er udokumenterte og med liten effekt. Det raner pasienter som trenger behandling, for håp om at det kan bli bedre.

I verste fall kan slik folkeopplysning føre til at pasienter med alvorlig depresjon ikke oppsøker hjelp. Alvorlig depresjon kan være dødelig.