Elhub realiserer vår elektriske fremtid | Tor Bjarne Heiberg

Våre gamle strømmålere byttes nå ut med en digital versjon – AMS. Samtidig rulles Elhub ut – hjernen som skal samle informasjonen fra AMS.

Elhub gir en betydelig effektiviseringsgevinst, samt helt nye mulighet for leverandører og forbrukere.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Elhub er et viktig verktøy for å realisere de mulighetene som ligger i digitaliseringen av norsk kraftforbruk. Elhub benytter moderne og sikker teknologi, som tilsvarer den Google og Facebook bruker for å håndtere store datamengder. Vi er ikke enige i den beskrivelsen Simen Fure Jørgensen ga av Elhub og valg av teknologi i Aftenposten onsdag 13. september.

Elhub er et betydelig effektiviserings- og digitaliseringsprosjekt for kraftmarkedet. Løsningen vil samle forbruksdata fra tre millioner automatiske målere (AMS) hos norske forbrukere og produsenter.

Lavere kostnader

I tillegg til en betydelig effektiviseringsgevinst gjennom lavere kostnader, vil Elhub gi både leverandører og forbrukere helt nye muligheter.

For norske husholdninger blir det mulig å ha tett oppfølging av eget forbruk, raskere skifte av strømleverandører, enklere fakturaer samt mulighet for smarte tjenester knyttet til strømforbruket. For leverandørene gir Elhub mer presis og effektiv håndtering av kunder, og lavere kostnader, samtidig som de vil kunne tilby nye tjenester.

Moderne og velprøvd teknologi

Å håndtere datamengdene fra tre millioner målere, krever en robust teknologisk løsning. I Elhub har vi derfor valgt teknologi som har tilstrekkelig ytelse, mulighet for å skalere, samt høy grad av tilgjengelighet og informasjonssikkerhet. Teknologiene vi benytter er tilsvarende som Google, Facebook og LinkedIn benytter for å takle store datamengder. Disse er moderne og velprøvd.

Basert på egne sårbarhetsanalyser og anbefalinger fra eksterne fagmiljøer er det etablert omfattende sikkerhetsmekanismer som skal forhindre at uvedkommende får tilgang til informasjonen. Resultatet er at informasjonssikkerheten i Elhub vil bli minst like god som i nettbankene. Sikkerhet er særdeles viktig for oss, og fremstillingen Fure Jørgensen gir er ikke riktig.

Vi vil følge den teknologiske utviklingen, i dialog med bransje og brukere. Kontinuerlige vurderinger av utvikling og de mulighetene dette kan gi, er alltid velkomne. Blockchain, som Fure Jørgensen referer til, er blitt vurdert som en mulig teknologisk løsning for Elhub. Pr. i dag er imidlertid vår konklusjon at blockchain ikke løser behovet vi har for personvern, sikkerhet og prosessering av data.

Beklager ulempe ved forsinkelse

Det er viktig at Elhub er en sikker, robust og stabil løsning når den lanseres. Vi trenger derfor tilstrekkelig tid til å teste ut løsningen i forkant, og dette arbeidet pågår nå i samarbeid med markedsaktørene. Prosjektet er forsinket i forhold til de opprinnelige planene. Vi beklager den ulempen dette har gitt de involverte. Elhub kan dermed ikke lanseres så tidlig som opprinnelig planlagt, og vi vil komme tilbake med ny lanseringsdato.

Når Elhub er på plass, vil vi ha en sentral datahub som forenkler produsenters og leverandørers hverdag, og gir forbrukere detaljert oversikt over strømforbruk, samt tilgang til smarte løsninger knyttet til strøm. Det vil legge til rette for vår elektriske fremtid.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.