Debatt

Det kan være lurt å vente med karakterer til 10. trinn | Tony Burner

  • Tony Burner
    Professor, Høgskolen i Sørøst-Norge

Norsk Lektorlag argumenterer svakt i debatten om karakterer i ungdomsskolen.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.
Tony Burner

Flere ungdomsskoler dropper karakterer. Tormod Korpås (Utdanningsforbundet) og Rita Helgesen (Norsk Lektorlag) debatterte dette på Dagsnytt Atten 14. februar.

Uten skoleforskere til stede slo de hverandre i hodet med forskning de mener støtter opp under eget syn. Korpås støtter demping av karakterer i ungdomsskolen, Helgesen ikke.

  • Les om 8. klassingene ved Nordberg ungdomsskole i Oslo:
Les også

Flere ungdomsskoler dropper karakterer

Dersom fjerning av karakterer gjør at læreren fokuserer mer på nyttige tilbakemeldinger, vil det ha en positiv effekt, slik rektor og elever på Nordberg ungdomsskole opplever det.

Norsk Lektorlag argumenterer svakt i denne debatten. Helgesen trekker frem forskning fra Sverige, uten å nevne hvilken. Jeg tipper hun sikter til Vitenskapsrådets karakterprosjekt. Her gikk forskerne gjennom 6000 vitenskapelige artikler og konkluderer med at karakterer kan virke i liten grad oppmuntrende på høytpresterende elever og virke i større grad negativt på lavtpresterende elever.

Klassisk studie

Ruth Butlers klassiske studier viser at karakterer kommer i veien for tilbakemeldinger og oppmuntrer til en mer instrumentell motivasjon for læring istedenfor en indredrevet motivasjon.

Helgesen forsvarer bruk av karakterer i ungdomsskolen med at «Elevene får et tydelig signal om hvilket nivå de ligger på». Hvis elevene er vant til at karakteren gir det signalet, har Helgesen rett. Men om tilbakemeldingen er selektiv, presis og ser tilbake på hvordan eleven har prestert og fremover på hva som må gjøres for å forbedre prestasjonen, er karakteren overflødig. Den vil sogar kunne være i veien for den nyttige tilbakemeldingen.

«Sjokk»

Helgesen sier «Det er ganske utrolig at eleven ikke skal få en tallkarakter før etter et halvt år. Da får man rett og slett sjokk».

Er elevene vant til dagens system med karakterer fra 8. trinn, vil forventningen være deretter. Dersom karakterbruken dempes, vil de ikke ha samme forventninger og et «sjokk» uteblir.

På 10. trinn kan man argumentere for karakterens seleksjonsfunksjon som opptak til videregående skole. Derfor kan det være lurt å endre vurderingsforskriften til at elever har krav på karakterer først fra 10. trinn.

På Twitter: @Tony_Burner

Les mer om

  1. Skole og utdanning
  2. Debatt