Debatt

Oslo het lenge Opsloe. Men hva betyr det? | Tom V. Segalstad

  • Tom V. Segalstad
    Førsteamanuensis emeritus, Universitetet i Oslo
Der Gamlebyen ligger i dag, var det «en bratt bergvegg nær en engslette ved vann», hvor alt dette ville bli beskrevet på gammelnorsk i det gamle navnet Opsloe. Kartet er et utsnitt fra et bykart fra 1820 (fra Nasjonalbiblioteket).

Den forkortede formen Oslo kan bety: «En bratt bergvegg nær en engslette ved vann».

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Byvandrer Leif Gjerland har i Aftenposten 26. januar en kort gjennomgang av forskjellige forklaringer for betydning av bynavnet Oslo, med forskjellige betydninger av de to små stavelsene Os og Lo.

Det han ikke nevner, er at byen i mesteparten av tiden, siden kong Harald Hardråde grunnla byen rundt år 1050 (1048?), ikke har hett Oslo, men Opslo. På utsnittet av et «Kart over Christiania og Opsloe med Omegn» fra 1820 (fra Nasjonalbiblioteket) ser vi at området som i dag er kalt Gamlebyen, ble kalt Opsloe den gang. Kartet viser også «Loen Elv», som kan ha blitt navngitt etter Lo / Loe, med gammelnorsk betydning «en engslette ved vann».

Tom V. Segalstad

Ops=Ufs=bratt bergvegg

Vi må derfor ta utgangspunkt i den første stavelsen Ops, og ikke bare Os. Ser vi for eksempel på stedsnavnet Opsarvatn i Norsk Stadnamnleksikon (Sandnes & Stemshaug, 1979), kommer Ops fra gammelnorsk Ufs, som betyr «bratt bergvegg», brukt i stedsnavn (Gamalnorsk ordbok av Heggstad, 1930).

I riksdagsmannen Fredrik Schmidts dikt fra 1807, «Afsked med Ladegaarden i Opsloe», står det: «Jeg stiger opp av Fjeldets bratte sider …», nemlig Ekebergs markante bratte bergvegg, som ligger like sør for Opsloe.

De eldste stedsnavn er oftest beskrivende for naturen på stedet. Og der Gamlebyen ligger i dag, var det «en bratt bergvegg nær en engslette ved vann», hvor alt dette ville bli beskrevet på gammelnorsk i det gamle navnet Opsloe.

Kaupstad og bispesete

Det er sannsynlig at det først lå en gård her med dette navnet, men her ble det etter hvert en markedsplass for de omkringliggende bygder, før kong Harald anla en kaupstad her. Fra ca. år 1075 ble et bispesete anlagt her, med en bispeborg bygget på 1100-tallet, og «Opsloe herridt» (Oslo herred) ble etablert, navngitt etter der administrasjonssenteret lå.

På ruinene av denne bispeborgen skal det på 1600-tallet ha blitt bygget en Ladegård for forsyninger til Akershus festning.

Opsloe, Osloe, Oslo

På 1840-tallet ser vi blant annet i papirer for eiendomsoverdragelser at navnet Opsloe også blir betegnet som blant annet Osloe, Ossloe, Osslo – og dette var nok tegn på at det gamle stedsnavnet Opsloe nå gikk over til den forkortede formen Oslo – som kan ha hatt sin opprinnelse i det naturbeskrivende gammelnorske navnet for den eldste bebygde plassen i området: «En bratt bergvegg nær en engslette ved vann».

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Oslo før
  2. Oslo